Оптимизовано за Интернет Експлорер, по потреби укључити Compatibility view. Графици су објављени закључно са децембром 2014. У наредном периоду податке које сте пратили на графицима можете видети на линку изнад, Табеле са достављеним аукционим понудама.
Померајте курсор дуж криве на графику да би очитали вредности
Година: Месец: Одаберите смер:
Граница/Смер: Албанија-Србија
Аукциони период: 01.01.-31.01.2014
ATЦ Укупан захтевани капацитет
(MW)
Укупан додељени капацитет
(MW)
Број учесника који су поднели захтев Број учесника који су добили преносни капацитет Укупан број аукцијских понуда Цена последње прихваћене понуде
(€/MWh)
Загушење
(да/не)
100 240 100 9 4 20 0.09 ДА