Правни послови

ПРАВНИ ПОСЛОВИ
 

У склопу Центра за правне послове обављају се правни послови на нивоу Предузећа, имовинско-правни послови, међународно-правна сарадња, планирање и координација израде општих аката Предузећа, правни послови и заступање Предузећа, правни послови органа управљања као и логистичка подршка правним пословима које обављају друге организационе јединице.