Архива унутардневних трансакција за 2013. годину - Децембар

Унутардневне трансакције

Месец Дан Табеле расположивих преносних капацитета Резултати
Децембар 1 IdATC_20131201.xls 20131201_Id_Results.xls
2 IdATC_20131202.xls 20131202_Id_Results.xls
3 IdATC_20131203.xls 20131203_Id_Results.xls
4 IdATC_20131204.xls 20131204_Id_Results.xls
5 IdATC_20131205.xls 20131205_Id_Results.xls
6 IdATC_20131206.xls 20131206_Id_Results.xls
7 IdATC_20131207.xls 20131207_Id_Results.xls
8 IdATC_20131208.xls 20131208_Id_Results.xls
9 IdATC_20131209.xls 20131209_Id_Results.xls
10 IdATC_20131210.xls 20131210_Id_Results.xls
11 IdATC_20131211.xls 20131211_Id_Results.xls
12 IdATC_20131212.xls 20131212_Id_Results.xls
13 IdATC_20131213.xls 20131213_Id_Results.xls
14 IdATC_20131214.xls 20131214_Id_Results.xls
15 IdATC_20131215.xls 20131215_Id_Results.xls
16 IdATC_20131216.xls 20131216_Id_Results.xls
17 IdATC_20131217.xls 20131217_Id_Results.xls
18 IdATC_20131218.xls 20131218_Id_Results.xls
19 IdATC_20131219.xls 20131219_Id_Results.xls
20 IdATC_20131220.xls 20131220_Id_Results.xls
21 IdATC_20131221.xls 20131221_Id_Results.xls
22 IdATC_20131222.xls 20131222_Id_Results.xls
23 IdATC_20131223.xls 20131223_Id_Results.xls
24 IdATC_20131224.xls 20131224_Id_Results.xls
25 IdATC_20131225.xls 20131225_Id_Results.xls
26 IdATC_20131226.xls 20131226_Id_Results.xls
27 IdATC_20131227.xls 20131227_Id_Results.xls
28 IdATC_20131228.xls 20131228_Id_Results.xls
29 IdATC_20131229.xls 20131229_Id_Results.xls
30 IdATC_20131230.xls 20131230_Id_Results.xls
31 IdATC_20131231.xls 20131231_Id_Results.xls