Архива унутардневних трансакција за 2013. годину - Новембар

Унутардневне трансакције

Месец Дан Табеле расположивих преносних капацитета Резултати
Новембар 1 IdATC_20131101.xls 20131101_Id_Results.xls
2 IdATC_20131102.xls 20131102_Id_Results.xls
3 IdATC_20131103.xls 20131103_Id_Results.xls
4 IdATC_20131104.xls 20131104_Id_Results.xls
5 IdATC_20131105.xls 20131105_Id_Results.xls
6 IdATC_20131106.xls 20131106_Id_Results.xls
7 IdATC_20131107.xls 20131107_Id_Results.xls
8 IdATC_20131108.xls 20131108_Id_Results.xls
9 IdATC_20131109.xls 20131109_Id_Results.xls
10 IdATC_20131110.xls 20131110_Id_Results.xls
11 IdATC_20131111.xls 20131111_Id_Results.xls
12 IdATC_20131112.xls 20131112_Id_Results.xls
13 IdATC_20131113.xls 20131113_Id_Results.xls
14 IdATC_20131114.xls 20131114_Id_Results.xls
15 IdATC_20131115.xls 20131115_Id_Results.xls
16 IdATC_20131116.xls 20131116_Id_Results.xls
17 IdATC_20131117.xls 20131117_Id_Results.xls
18 IdATC_20131118.xls 20131118_Id_Results.xls
19 IdATC_20131119.xls 20131119_Id_Results.xls
20 IdATC_20131120.xls 20131120_Id_Results.xls
21 IdATC_20131121.xls 20131121_Id_Results.xls
22 IdATC_20131122.xls 20131122_Id_Results.xls
23 IdATC_20131123.xls 20131123_Id_Results.xls
24 IdATC_20131124.xls 20131124_Id_Results.xls
25 IdATC_20131125.xls 20131125_Id_Results.xls
26 IdATC_20131126.xls 20131126_Id_Results.xls
27 IdATC_20131127.xls 20131127_Id_Results.xls
28 IdATC_20131128.xls 20131128_Id_Results.xls
29 IdATC_20131129.xls 20131129_Id_Results.xls
30 IdATC_20131130.xls 20131130_Id_Results.xls