Архива унутардневних трансакција за 2013. годину - Октобар

Унутардневне трансакције

Месец Дан Табеле расположивих преносних капацитета Резултати
Октобар 1 IdATC_20131001.xls 20131001_Id_Results.xls
2 IdATC_20131002.xls 20131002_Id_Results.xls
3 IdATC_20131003.xls 20131003_Id_Results.xls
4 IdATC_20131004.xls 20131004_Id_Results.xls
5 IdATC_20131005.xls 20131005_Id_Results.xls
6 IdATC_20131006.xls 20131006_Id_Results.xls
7 IdATC_20131007.xls 20131007_Id_Results.xls
8 IdATC_20131008.xls 20131008_Id_Results.xls
9 IdATC_20131009.xls 20131009_Id_Results.xls
10 IdATC_20131010.xls 20131010_Id_Results.xls
11 IdATC_20131011.xls 20131011_Id_Results.xls
12 IdATC_20131012.xls 20131012_Id_Results.xls
13 IdATC_20131013.xls 20131013_Id_Results.xls
14 IdATC_20131014.xls 20131014_Id_Results.xls
15 IdATC_20131015.xls 20131015_Id_Results.xls
16 IdATC_20131016.xls 20131016_Id_Results.xls
17 IdATC_20131017.xls 20131017_Id_Results.xls
18 IdATC_20131018.xls 20131018_Id_Results.xls
19 IdATC_20131019.xls 20131019_Id_Results.xls
20 IdATC_20131020.xls 20131020_Id_Results.xls
21 IdATC_20131021.xls 20131021_Id_Results.xls
22 IdATC_20131022.xls 20131022_Id_Results.xls
23 IdATC_20131023.xls 20131023_Id_Results.xls
24 IdATC_20131024.xls 20131024_Id_Results.xls
25 IdATC_20131025.xls 20131025_Id_Results.xls
26 IdATC_20131026.xls 20131026_Id_Results.xls
27 IdATC_20131027.xls 20131027_Id_Results.xls
28 IdATC_20131028.xls 20131028_Id_Results.xls
29 IdATC_20131029.xls 20131029_Id_Results.xls
30 IdATC_20131030.xls 20131030_Id_Results.xls
31 IdATC_20131031.xls 20131031_Id_Results.xls