Архива унутардневних трансакција за 2013. годину - Септембар

Унутардневне трансакције

Месец Дан Табеле расположивих преносних капацитета Резултати
Септембар 1 IdATC_20130901.xls 20130901_Id_Results.xls
2 IdATC_20130902.xls 20130902_Id_Results.xls
3 IdATC_20130903.xls 20130903_Id_Results.xls
4 IdATC_20130904.xls 20130904_Id_Results.xls
5 IdATC_20130905.xls 20130905_Id_Results.xls
6 IdATC_20130906.xls 20130906_Id_Results.xls
7 IdATC_20130907.xls 20130907_Id_Results.xls
8 IdATC_20130908.xls 20130908_Id_Results.xls
9 IdATC_20130909.xls 20130909_Id_Results.xls
10 IdATC_20130910.xls 20130910_Id_Results.xls
11 IdATC_20130911.xls 20130911_Id_Results.xls
12 IdATC_20130912.xls 20130912_Id_Results.xls
13 IdATC_20130913.xls 20130913_Id_Results.xls
14 IdATC_20130914.xls 20130914_Id_Results.xls
15 IdATC_20130915.xls 20130915_Id_Results.xls
16 IdATC_20130916.xls 20130916_Id_Results.xls
17 IdATC_20130917.xls 20130917_Id_Results.xls
18 IdATC_20130918.xls 20130918_Id_Results.xls
19 IdATC_20130919.xls 20130919_Id_Results.xls
20 IdATC_20130920.xls 20130920_Id_Results.xls
21 IdATC_20130921.xls 20130921_Id_Results.xls
22 IdATC_20130922.xls 20130922_Id_Results.xls
23 IdATC_20130923.xls 20130923_Id_Results.xls
24 IdATC_20130924.xls 20130924_Id_Results.xls
25 IdATC_20130925.xls 20130925_Id_Results.xls
26 IdATC_20130926.xls 20130926_Id_Results.xls
27 IdATC_20130927.xls 20130927_Id_Results.xls
28 IdATC_20130928.xls 20130928_Id_Results.xls
29 IdATC_20130929.xls 20130929_Id_Results.xls
30 IdATC_20130930.xls 20130930_Id_Results.xls