Архива унутардневних трансакција за 2013. годину - Август

Унутардневне трансакције

Месец Дан Табеле расположивих преносних капацитета Резултати
Август 1 IdATC_20130801.xls 20130801_Id_Results.xls
2 IdATC_20130802.xls 20130802_Id_Results.xls
3 IdATC_20130803.xls 20130803_Id_Results.xls
4 IdATC_20130804.xls 20130804_Id_Results.xls
5 IdATC_20130805.xls 20130805_Id_Results.xls
6 IdATC_20130806.xls 20130806_Id_Results.xls
7 IdATC_20130807.xls 20130807_Id_Results.xls
8 IdATC_20130808.xls 20130808_Id_Results.xls
9 IdATC_20130809.xls 20130809_Id_Results.xls
10 IdATC_20130810.xls 20130810_Id_Results.xls
11 IdATC_20130811.xls 20130811_Id_Results.xls
12 IdATC_20130812.xls 20130812_Id_Results.xls
13 IdATC_20130813.xls 20130813_Id_Results.xls
14 IdATC_20130814.xls 20130814_Id_Results.xls
15 IdATC_20130815.xls 20130815_Id_Results.xls
16 IdATC_20130816.xls 20130816_Id_Results.xls
17 IdATC_20130817.xls 20130817_Id_Results.xls
18 IdATC_20130818.xls 20130818_Id_Results.xls
19 IdATC_20130819.xls 20130819_Id_Results.xls
20 IdATC_20130820.xls 20130820_Id_Results.xls
21 IdATC_20130821.xls 20130821_Id_Results.xls
22 IdATC_20130822.xls 20130822_Id_Results.xls
23 IdATC_20130823.xls 20130823_Id_Results.xls
24 IdATC_20130824.xls 20130824_Id_Results.xls
25 IdATC_20130825.xls 20130825_Id_Results.xls
26 IdATC_20130826.xls 20130826_Id_Results.xls
27 IdATC_20130827.xls 20130827_Id_Results.xls
28 IdATC_20130828.xls 20130828_Id_Results.xls
29 IdATC_20130829.xls 20130829_Id_Results.xls
30 IdATC_20130830.xls 20130830_Id_Results.xls
31 IdATC_20130831.xls 20130831_Id_Results.xls