Архива унутардневних трансакција за 2013. годину - Јул

Унутардневне трансакције

Месец Дан Табеле расположивих преносних капацитета Резултати
Јул 1 IdATC_20130701.xls 20130701_Id_Results.xls
2 IdATC_20130702.xls 20130702_Id_Results.xls
3 IdATC_20130703.xls 20130703_Id_Results.xls
4 IdATC_20130704.xls 20130704_Id_Results.xls
5 IdATC_20130705.xls 20130705_Id_Results.xls
6 IdATC_20130706.xls 20130706_Id_Results.xls
7 IdATC_20130707.xls 20130707_Id_Results.xls
8 IdATC_20130708.xls 20130708_Id_Results.xls
9 IdATC_20130709.xls 20130709_Id_Results.xls
10 IdATC_20130710.xls 20130710_Id_Results.xls
11 IdATC_20130711.xls 20130711_Id_Results.xls
12 IdATC_20130712.xls 20130712_Id_Results.xls
13 IdATC_20130713.xls 20130713_Id_Results.xls
14 IdATC_20130714.xls 20130714_Id_Results.xls
15 IdATC_20130715.xls 20130715_Id_Results.xls
16 IdATC_20130716.xls 20130716_Id_Results.xls
17 IdATC_20130717.xls 20130717_Id_Results.xls
18 IdATC_20130718.xls 20130718_Id_Results.xls
19 IdATC_20130719.xls 20130719_Id_Results.xls
20 IdATC_20130720.xls 20130720_Id_Results.xls
21 IdATC_20130721.xls 20130721_Id_Results.xls
22 IdATC_20130722.xls 20130722_Id_Results.xls
23 IdATC_20130723.xls 20130723_Id_Results.xls
24 IdATC_20130724.xls 20130724_Id_Results.xls
25 IdATC_20130725.xls 20130725_Id_Results.xls
26 IdATC_20130726.xls 20130726_Id_Results.xls
27 IdATC_20130727.xls 20130727_Id_Results.xls
28 IdATC_20130728.xls 20130728_Id_Results.xls
29 IdATC_20130729.xls 20130729_Id_Results.xls
30 IdATC_20130730.xls 20130730_Id_Results.xls