Архива унутардневних трансакција за 2013. годину - Јун

Унутардневне трансакције

Месец Дан Табеле расположивих преносних капацитета Резултати
Јун 1 IdATC_20130601.xls 20130601_Id_Results.xls
2 IdATC_20130602.xls 20130602_Id_Results.xls
3 IdATC_20130603.xls 20130603_Id_Results.xls
4 IdATC_20130604.xls 20130604_Id_Results.xls
5 IdATC_20130605.xls 20130605_Id_Results.xls
6 IdATC_20130606.xls 20130606_Id_Results.xls
7 IdATC_20130607.xls 20130607_Id_Results.xls
8 IdATC_20130608.xls 20130608_Id_Results.xls
9 IdATC_20130609.xls 20130609_Id_Results.xls
10 IdATC_20130610.xls 20130610_Id_Results.xls
11 IdATC_20130611.xls 20130611_Id_Results.xls
12 IdATC_20130612.xls 20130612_Id_Results.xls
13 IdATC_20130613.xls 20130613_Id_Results.xls
14 IdATC_20130614.xls 20130614_Id_Results.xls
15 IdATC_20130615.xls 20130615_Id_Results.xls
16 IdATC_20130616.xls 20130616_Id_Results.xls
17 IdATC_20130617.xls 20130617_Id_Results.xls
18 IdATC_20130618.xls 20130618_Id_Results.xls
19 IdATC_20130619.xls 20130619_Id_Results.xls
20 IdATC_20130620.xls 20130620_Id_Results.xls
21 IdATC_20130621.xls 20130621_Id_Results.xls
22 IdATC_20130622.xls 20130622_Id_Results.xls
23 IdATC_20130623.xls 20130623_Id_Results.xls
24 IdATC_20130624.xls 20130624_Id_Results.xls
25 IdATC_20130625.xls 20130625_Id_Results.xls
26 IdATC_20130626.xls 20130626_Id_Results.xls
27 IdATC_20130627.xls 20130627_Id_Results.xls
28 IdATC_20130628.xls 20130628_Id_Results.xls
29 IdATC_20130629.xls 20130629_Id_Results.xls
30 IdATC_20130630.xls 20130630_Id_Results.xls