Архива унутардневних трансакција за 2013. годину - Мај

Унутардневне трансакције

Месец Дан Табеле расположивих преносних капацитета Резултати
Мај 1 IdATC_20130501.xls 20130501_Id_Results.xls
2 IdATC_20130502.xls 20130502_Id_Results.xls
3 IdATC_20130503.xls 20130503_Id_Results.xls
4 IdATC_20130504.xls 20130504_Id_Results.xls
5 IdATC_20130505.xls 20130505_Id_Results.xls
6 IdATC_20130506.xls 20130506_Id_Results.xls
7 IdATC_20130507.xls 20130507_Id_Results.xls
8 IdATC_20130508.xls 20130508_Id_Results.xls
9 IdATC_20130509.xls 20130509_Id_Results.xls
10 IdATC_20130510.xls 20130510_Id_Results.xls
11 IdATC_20130511.xls 20130511_Id_Results.xls
12 IdATC_20130512.xls 20130512_Id_Results.xls
13 IdATC_20130513.xls 20130513_Id_Results.xls
14 IdATC_20130514.xls 20130514_Id_Results.xls
15 IdATC_20130515.xls 20130515_Id_Results.xls
16 IdATC_20130516.xls 20130516_Id_Results.xls
17 IdATC_20130517.xls 20130517_Id_Results.xls
18 IdATC_20130518.xls 20130518_Id_Results.xls
19 IdATC_20130519.xls 20130519_Id_Results.xls
20 IdATC_20130520.xls 20130520_Id_Results.xls
21 IdATC_20130521.xls 20130521_Id_Results.xls
22 IdATC_20130522.xls 20130522_Id_Results.xls
23 IdATC_20130523.xls 20130523_Id_Results.xls
24 IdATC_20130524.xls 20130524_Id_Results.xls
25 IdATC_20130525.xls 20130525_Id_Results.xls
26 IdATC_20130526.xls 20130526_Id_Results.xls
27 IdATC_20130527.xls 20130527_Id_Results.xls
28 IdATC_20130528.xls 20130528_Id_Results.xls
29 IdATC_20130529.xls 20130529_Id_Results.xls
30 IdATC_20130530.xls 20130530_Id_Results.xls
31 IdATC_20130531.xls 20130531_Id_Results.xls