Архива унутардневних трансакција за 2013. годину - Април

Унутардневне трансакције

Месец Дан Табеле расположивих преносних капацитета Резултати
Април 1 IdATC_20130401.xls 20130401_Id_Results.xls
2 IdATC_20130402.xls 20130402_Id_Results.xls
3 IdATC_20130403.xls 20130403_Id_Results.xls
4 IdATC_20130404.xls 20130404_Id_Results.xls
5 IdATC_20130405.xls 20130405_Id_Results.xls
6 IdATC_20130406.xls 20130406_Id_Results.xls
7 IdATC_20130407.xls 20130407_Id_Results.xls
8 IdATC_20130408.xls 20130408_Id_Results.xls
9 IdATC_20130409.xls 20130409_Id_Results.xls
10 IdATC_20130410.xls 20130410_Id_Results.xls
11 IdATC_20130411.xls 20130411_Id_Results.xls
12 IdATC_20130412.xls 20130412_Id_Results.xls
13 IdATC_20130413.xls 20130413_Id_Results.xls
14 IdATC_20130414.xls 20130414_Id_Results.xls
15 IdATC_20130415.xls 20130415_Id_Results.xls
16 IdATC_20130416.xls 20130416_Id_Results.xls
17 IdATC_20130417.xls 20130417_Id_Results.xls
18 IdATC_20130418.xls 20130418_Id_Results.xls
19 IdATC_20130419.xls 20130419_Id_Results.xls
20 IdATC_20130420.xls 20130420_Id_Results.xls
21 IdATC_20130421.xls 20130421_Id_Results.xls
22 IdATC_20130422.xls 20130422_Id_Results.xls
23 IdATC_20130423.xls 20130423_Id_Results.xls
24 IdATC_20130424.xls 20130424_Id_Results.xls
25 IdATC_20130425.xls 20130425_Id_Results.xls
26 IdATC_20130426.xls 20130426_Id_Results.xls
27 IdATC_20130427.xls 20130427_Id_Results.xls
28 IdATC_20130428.xls 20130428_Id_Results.xls
29 IdATC_20130429.xls 20130429_Id_Results.xls
30 IdATC_20130430.xls 20130430_Id_Results.xls