Архива унутардневних трансакција за 2013. годину - Јануар

Унутардневне трансакције

Месец Дан Табеле расположивих преносних капацитета Резултати
Јануар 1 IdATC_20130101.xls 20130101_Id_Results.xls
2 IdATC_20130102.xls 20130102_Id_Results.xls
3 IdATC_20130103.xls 20130103_Id_Results.xls
4 IdATC_20130104.xls 20130104_Id_Results.xls
5 IdATC_20130105.xls 20130105_Id_Results.xls
6 IdATC_20130106.xls 20130106_Id_Results.xls
7 IdATC_20130107.xls 20130107_Id_Results.xls
8 IdATC_20130108.xls 20130108_Id_Results.xls
9 IdATC_20130109.xls 20130109_Id_Results.xls
10 IdATC_20130110.xls 20130110_Id_Results.xls
11 IdATC_20130111.xls 20130111_Id_Results.xls
12 IdATC_20130112.xls 20130112_Id_Results.xls
13 IdATC_20130113.xls 20130113_Id_Results.xls
14 IdATC_20130114.xls 20130114_Id_Results.xls
15 IdATC_20130115.xls 20130115_Id_Results.xls
16 IdATC_20130116.xls 20130116_Id_Results.xls
17 IdATC_20130117.xls 20130117_Id_Results.xls
18 IdATC_20130118.xls 20130118_Id_Results.xls
19 IdATC_20130119.xls 20130119_Id_Results.xls
20 IdATC_20130120.xls 20130120_Id_Results.xls
21 IdATC_20130121.xls 20130121_Id_Results.xls
22 IdATC_20130122.xls 20130122_Id_Results.xls
23 IdATC_20130123.xls 20130123_Id_Results.xls
24 IdATC_20130124.xls 20130124_Id_Results.xls
25 IdATC_20130125.xls 20130125_Id_Results.xls
26 IdATC_20130126.xls 20130126_Id_Results.xls
27 IdATC_20130127.xls 20130127_Id_Results.xls
28 IdATC_20130128.xls 20130128_Id_Results.xls
29 IdATC_20130129.xls 20130129_Id_Results.xls
30 IdATC_20130130.xls 20130130_Id_Results.xls
31 IdATC_20130131.xls 20130131_Id_Results.xls