Архива унутардневних трансакција за 2012. годину - Децембар

Унутардневне трансакције

Месец Дан Табеле расположивих преносних капацитета Резултати
Децембар 1 IdATC_20121201.xls 20121201_Id_Results.xls
2 IdATC_20121202.xls 20121202_Id_Results.xls
3 IdATC_20121203.xls 20121203_Id_Results.xls
4 IdATC_20121204.xls 20121204_Id_Results.xls
5 IdATC_20121205.xls 20121205_Id_Results.xls
6 IdATC_20121206.xls 20121206_Id_Results.xls
7 IdATC_20121207.xls 20121207_Id_Results.xls
8 IdATC_20121208.xls 20121208_Id_Results.xls
9 IdATC_20121209.xls 20121209_Id_Results.xls
10 IdATC_20121210.xls 20121210_Id_Results.xls
11 IdATC_20121211.xls 20121211_Id_Results.xls
12 IdATC_20121212.xls 20121212_Id_Results.xls
13 IdATC_20121213.xls 20121213_Id_Results.xls
14 IdATC_20121214.xls 20121214_Id_Results.xls
15 IdATC_20121215.xls 20121215_Id_Results.xls
16 IdATC_20121216.xls 20121216_Id_Results.xls
17 IdATC_20121217.xls 20121217_Id_Results.xls
18 IdATC_20121218.xls 20121218_Id_Results.xls
19 IdATC_20121219.xls 20121219_Id_Results.xls
20 IdATC_20121220.xls 20121220_Id_Results.xls
21 IdATC_20121221.xls 20121221_Id_Results.xls
22 IdATC_20121222.xls 20121222_Id_Results.xls
23 IdATC_20121223.xls 20121223_Id_Results.xls
24 IdATC_20121224.xls 20121224_Id_Results.xls
25 IdATC_20121225.xls 20121225_Id_Results.xls
26 IdATC_20121226.xls 20121226_Id_Results.xls
27 IdATC_20121227.xls 20121227_Id_Results.xls
28 IdATC_20121228.xls 20121228_Id_Results.xls
29 IdATC_20121229.xls 20121229_Id_Results.xls
30 IdATC_20121230.xls 20121230_Id_Results.xls
31 IdATC_20121231.xls 20121231_Id_Results.xls