Архива унутардневних трансакција за 2012. годину - Новембар

Унутардневне трансакције

Месец Дан Табеле расположивих преносних капацитета Резултати
Новембар 1 IdATC_20121101.xls 20121101_Id_Results.xls
2 IdATC_20121102.xls 20121102_Id_Results.xls
3 IdATC_20121103.xls 20121103_Id_Results.xls
4 IdATC_20121104.xls 20121104_Id_Results.xls
5 IdATC_20121105.xls 20121105_Id_Results.xls
6 IdATC_20121106.xls 20121106_Id_Results.xls
7 IdATC_20121107.xls 20121107_Id_Results.xls
8 IdATC_20121108.xls 20121108_Id_Results.xls
9 IdATC_20121109.xls 20121109_Id_Results.xls
10 IdATC_20121110.xls 20121110_Id_Results.xls
11 IdATC_20121111.xls 20121111_Id_Results.xls
12 IdATC_20121112.xls 20121112_Id_Results.xls
13 IdATC_20121113.xls 20121113_Id_Results.xls
14 IdATC_20121114.xls 20121114_Id_Results.xls
15 IdATC_20121115.xls 20121115_Id_Results.xls
16 IdATC_20121116.xls 20121116_Id_Results.xls
17 IdATC_20121117.xls 20121117_Id_Results.xls
18 IdATC_20121118.xls 20121118_Id_Results.xls
19 IdATC_20121119.xls 20121119_Id_Results.xls
20 IdATC_20121120.xls 20121120_Id_Results.xls
21 IdATC_20121121.xls 20121121_Id_Results.xls
22 IdATC_20121122.xls 20121122_Id_Results.xls
23 IdATC_20121123.xls 20121123_Id_Results.xls
24 IdATC_20121124.xls 20121124_Id_Results.xls
25 IdATC_20121125.xls 20121125_Id_Results.xls
26 IdATC_20121126.xls 20121126_Id_Results.xls
27 IdATC_20121127.xls 20121127_Id_Results.xls
28 IdATC_20121128.xls 20121128_Id_Results.xls
29 IdATC_20121129.xls 20121129_Id_Results.xls
30 IdATC_20121130.xls 20121130_Id_Results.xls