Архива унутардневних трансакција за 2012. годину - Октобар

Унутардневне трансакције

Месец Дан Табеле расположивих преносних капацитета Резултати
Октобар 1 IdATC_20121001.xls 20121001_Id_Results.xls
2 IdATC_20121002.xls 20121002_Id_Results.xls
3 IdATC_20121003.xls 20121003_Id_Results.xls
4 IdATC_20121004.xls 20121004_Id_Results.xls
5 IdATC_20121005.xls 20121005_Id_Results.xls
6 IdATC_20121006.xls 20121006_Id_Results.xls
7 IdATC_20121007.xls 20121007_Id_Results.xls
8 IdATC_20121008.xls 20121008_Id_Results.xls
9 IdATC_20121009.xls 20121009_Id_Results.xls
10 IdATC_20121010.xls 20121010_Id_Results.xls
11 IdATC_20121011.xls 20121011_Id_Results.xls
12 IdATC_20121012.xls 20121012_Id_Results.xls
13 IdATC_20121013.xls 20121013_Id_Results.xls
14 IdATC_20121014.xls 20121014_Id_Results.xls
15 IdATC_20121015.xls 20121015_Id_Results.xls
16 IdATC_20121016.xls 20121016_Id_Results.xls
17 IdATC_20121017.xls 20121017_Id_Results.xls
18 IdATC_20121018.xls 20121018_Id_Results.xls
19 IdATC_20121019.xls 20121019_Id_Results.xls
20 IdATC_20121020.xls 20121020_Id_Results.xls
21 IdATC_20121021.xls 20121021_Id_Results.xls
22 IdATC_20121022.xls 20121022_Id_Results.xls
23 IdATC_20121023.xls 20121023_Id_Results.xls
24 IdATC_20121024.xls 20121024_Id_Results.xls
25 IdATC_20121025.xls 20121025_Id_Results.xls
26 IdATC_20121026.xls 20121026_Id_Results.xls
27 IdATC_20121027.xls 20121027_Id_Results.xls
28 IdATC_20121028.xls 20121028_Id_Results.xls
29 IdATC_20121029.xls 20121029_Id_Results.xls
30 IdATC_20121030.xls 20121030_Id_Results.xls
31 IdATC_20121031.xls 20121031_Id_Results.xls