Архива унутардневних трансакција за 2012. годину - Септембар

Унутардневне трансакције

Месец Дан Табеле расположивих преносних капацитета Резултати
Септембар 1 IdATC_20120901.xls 20120901_Id_Results.xls
2 IdATC_20120902.xls 20120902_Id_Results.xls
3 IdATC_20120903.xls 20120903_Id_Results.xls
4 IdATC_20120904.xls 20120904_Id_Results.xls
5 IdATC_20120905.xls 20120905_Id_Results.xls
6 IdATC_20120906.xls 20120906_Id_Results.xls
7 IdATC_20120907.xls 20120907_Id_Results.xls
8 IdATC_20120908.xls 20120908_Id_Results.xls
9 IdATC_20120909.xls 20120909_Id_Results.xls
10 IdATC_20120910.xls 20120910_Id_Results.xls
11 IdATC_20120911.xls 20120911_Id_Results.xls
12 IdATC_20120912.xls 20120912_Id_Results.xls
13 IdATC_20120913.xls 20120913_Id_Results.xls
14 IdATC_20120914.xls 20120914_Id_Results.xls
15 IdATC_20120915.xls 20120915_Id_Results.xls
16 IdATC_20120916.xls 20120916_Id_Results.xls
17 IdATC_20120917.xls 20120917_Id_Results.xls
18 IdATC_20120918.xls 20120918_Id_Results.xls
19 IdATC_20120919.xls 20120919_Id_Results.xls
20 IdATC_20120920.xls 20120920_Id_Results.xls
21 IdATC_20120921.xls 20120921_Id_Results.xls
22 IdATC_20120922.xls 20120922_Id_Results.xls
23 IdATC_20120923.xls 20120923_Id_Results.xls
24 IdATC_20120924.xls 20120924_Id_Results.xls
25 IdATC_20120925.xls 20120925_Id_Results.xls
26 IdATC_20120926.xls 20120926_Id_Results.xls
27 IdATC_20120927.xls 20120927_Id_Results.xls
28 IdATC_20120928.xls 20120928_Id_Results.xls
29 IdATC_20120929.xls 20120929_Id_Results.xls
30 IdATC_20120930.xls 20120930_Id_Results.xls