Архива унутардневних трансакција за 2012. годину - Август

Унутардневне трансакције

Месец Дан Табеле расположивих преносних капацитета Резултати
Август 1 IdATC_20120801.xls 20120801_Id_Results.xls
2 IdATC_20120802.xls 20120802_Id_Results.xls
3 IdATC_20120803.xls 20120803_Id_Results.xls
4 IdATC_20120804.xls 20120804_Id_Results.xls
5 IdATC_20120805.xls 20120805_Id_Results.xls
6 IdATC_20120806.xls 20120806_Id_Results.xls
7 IdATC_20120807.xls 20120807_Id_Results.xls
8 IdATC_20120808.xls 20120808_Id_Results.xls
9 IdATC_20120809.xls 20120809_Id_Results.xls
10 IdATC_20120810.xls 20120810_Id_Results.xls
11 IdATC_20120811.xls 20120811_Id_Results.xls
12 IdATC_20120812.xls 20120812_Id_Results.xls
13 IdATC_20120813.xls 20120813_Id_Results.xls
14 IdATC_20120814.xls 20120814_Id_Results.xls
15 IdATC_20120815.xls 20120815_Id_Results.xls
16 IdATC_20120816.xls 20120816_Id_Results.xls
17 IdATC_20120817.xls 20120817_Id_Results.xls
18 IdATC_20120818.xls 20120818_Id_Results.xls
19 IdATC_20120819.xls 20120819_Id_Results.xls
20 IdATC_20120820.xls 20120820_Id_Results.xls
21 IdATC_20120821.xls 20120821_Id_Results.xls
22 IdATC_20120822.xls 20120822_Id_Results.xls
23 IdATC_20120823.xls 20120823_Id_Results.xls
24 IdATC_20120824.xls 20120824_Id_Results.xls
25 IdATC_20120825.xls 20120825_Id_Results.xls
26 IdATC_20120826.xls 20120826_Id_Results.xls
27 IdATC_20120827.xls 20120827_Id_Results.xls
28 IdATC_20120828.xls 20120828_Id_Results.xls
29 IdATC_20120829.xls 20120829_Id_Results.xls
30 IdATC_20120830.xls 20120830_Id_Results.xls
31 IdATC_20120831.xls 20120831_Id_Results.xls