Архива унутардневних трансакција за 2012. годину - Јули

Унутардневне трансакције

Месец Дан Табеле расположивих преносних капацитета Резултати
Јули 1 IdATC_20120701.xls 20120701_Id_Results.xls
2 IdATC_20120702.xls 20120702_Id_Results.xls
3 IdATC_20120703.xls 20120703_Id_Results.xls
4 IdATC_20120704.xls 20120704_Id_Results.xls
5 IdATC_20120705.xls 20120705_Id_Results.xls
6 IdATC_20120706.xls 20120706_Id_Results.xls
7 IdATC_20120707.xls 20120707_Id_Results.xls
8 IdATC_20120708.xls 20120708_Id_Results.xls
9 IdATC_20120709.xls 20120709_Id_Results.xls
10 IdATC_20120710.xls 20120710_Id_Results.xls
11 IdATC_20120711.xls 20120711_Id_Results.xls
12 IdATC_20120712.xls 20120712_Id_Results.xls
13 IdATC_20120713.xls 20120713_Id_Results.xls
14 IdATC_20120714.xls 20120714_Id_Results.xls
15 IdATC_20120715.xls 20120715_Id_Results.xls
16 IdATC_20120716.xls 20120716_Id_Results.xls
17 IdATC_20120717.xls 20120717_Id_Results.xls
18 IdATC_20120718.xls 20120718_Id_Results.xls
19 IdATC_20120719.xls 20120719_Id_Results.xls
20 IdATC_20120720.xls 20120720_Id_Results.xls
21 IdATC_20120721.xls 20120721_Id_Results.xls
22 IdATC_20120722.xls 20120722_Id_Results.xls
23 IdATC_20120723.xls 20120723_Id_Results.xls
24 IdATC_20120724.xls 20120724_Id_Results.xls
25 IdATC_20120725.xls 20120725_Id_Results.xls
26 IdATC_20120726.xls 20120726_Id_Results.xls
27 IdATC_20120727.xls 20120727_Id_Results.xls
28 IdATC_20120728.xls 20120728_Id_Results.xls
29 IdATC_20120729.xls 20120729_Id_Results.xls
30 IdATC_20120730.xls 20120730_Id_Results.xls
31 IdATC_20120731.xls 20120731_Id_Results.xls