Архива унутардневних трансакција за 2012. годину - Јун

Унутардневне трансакције

Месец Дан Табеле расположивих преносних капацитета Резултати
Јун 1 IdATC_20120601.xls 20120601_Id_Results.xls
2 IdATC_20120602.xls 20120602_Id_Results.xls
3 IdATC_20120603.xls 20120603_Id_Results.xls
4 IdATC_20120604.xls 20120604_Id_Results.xls
5 IdATC_20120605.xls 20120605_Id_Results.xls
6 IdATC_20120606.xls 20120606_Id_Results.xls
7 IdATC_20120607.xls 20120607_Id_Results.xls
8 IdATC_20120608.xls 20120608_Id_Results.xls
9 IdATC_20120609.xls 20120609_Id_Results.xls
10 IdATC_20120610.xls 20120610_Id_Results.xls
11 IdATC_20120611.xls 20120611_Id_Results.xls
12 IdATC_20120612.xls 20120612_Id_Results.xls
13 IdATC_20120613.xls 20120613_Id_Results.xls
14 IdATC_20120614.xls 20120614_Id_Results.xls
15 IdATC_20120615.xls 20120615_Id_Results.xls
16 IdATC_20120616.xls 20120616_Id_Results.xls
17 IdATC_20120617.xls 20120617_Id_Results.xls
18 IdATC_20120618.xls 20120618_Id_Results.xls
19 IdATC_20120619.xls 20120619_Id_Results.xls
20 IdATC_20120620.xls 20120620_Id_Results.xls
21 IdATC_20120621.xls 20120621_Id_Results.xls
22 IdATC_20120622.xls 20120622_Id_Results.xls
23 IdATC_20120623.xls 20120623_Id_Results.xls
24 IdATC_20120624.xls 20120624_Id_Results.xls
25 IdATC_20120625.xls 20120625_Id_Results.xls
26 IdATC_20120626.xls 20120626_Id_Results.xls
27 IdATC_20120627.xls 20120627_Id_Results.xls
28 IdATC_20120628.xls 20120628_Id_Results.xls
29 IdATC_20120629.xls 20120629_Id_Results.xls
30 IdATC_20120630.xls 20120630_Id_Results.xls