Архива унутардневних трансакција за 2012. годину - Мај

Унутардневне трансакције

Месец Дан Табеле расположивих преносних капацитета Резултати
Мај 1 IdATC_20120501.xls 20120501_Id_Results.xls
2 IdATC_20120502.xls 20120502_Id_Results.xls
3 IdATC_20120503.xls 20120503_Id_Results.xls
4 IdATC_20120504.xls 20120504_Id_Results.xls
5 IdATC_20120505.xls 20120505_Id_Results.xls
6 IdATC_20120506.xls 20120506_Id_Results.xls
7 IdATC_20120507.xls 20120507_Id_Results.xls
8 IdATC_20120508.xls 20120508_Id_Results.xls
9 IdATC_20120509.xls 20120509_Id_Results.xls
10 IdATC_20120510.xls 20120510_Id_Results.xls
11 IdATC_20120511.xls 20120511_Id_Results.xls
12 IdATC_20120512.xls 20120512_Id_Results.xls
13 IdATC_20120513.xls 20120513_Id_Results.xls
14 IdATC_20120514.xls 20120514_Id_Results.xls
15 IdATC_20120515.xls 20120515_Id_Results.xls
16 IdATC_20120516.xls 20120516_Id_Results.xls
17 IdATC_20120517.xls 20120517_Id_Results.xls
18 IdATC_20120518.xls 20120518_Id_Results.xls
19 IdATC_20120519.xls 20120519_Id_Results.xls
20 IdATC_20120520.xls 20120520_Id_Results.xls
21 IdATC_20120521.xls 20120521_Id_Results.xls
22 IdATC_20120522.xls 20120522_Id_Results.xls
23 IdATC_20120523.xls 20120523_Id_Results.xls
24 IdATC_20120524.xls 20120524_Id_Results.xls
25 IdATC_20120525.xls 20120525_Id_Results.xls
26 IdATC_20120526.xls 20120526_Id_Results.xls
27 IdATC_20120527.xls 20120527_Id_Results.xls
28 IdATC_20120528.xls 20120528_Id_Results.xls
29 IdATC_20120529.xls 20120529_Id_Results.xls
30 IdATC_20120530.xls 20120530_Id_Results.xls
31 IdATC_20120531.xls 20120531_Id_Results.xls