Архива унутардневних трансакција за 2012. годину - Април

Унутардневне трансакције

Месец Дан Табеле расположивих преносних капацитета Резултати
Април 1 IdATC_20120401.xls 20120401_Id_Results.xls
2 IdATC_20120402.xls 20120402_Id_Results.xls
3 IdATC_20120403.xls 20120403_Id_Results.xls
4 IdATC_20120404.xls 20120404_Id_Results.xls
5 IdATC_20120405.xls 20120405_Id_Results.xls
6 IdATC_20120406.xls 20120406_Id_Results.xls
7 IdATC_20120407.xls 20120407_Id_Results.xls
8 IdATC_20120408.xls 20120408_Id_Results.xls
9 IdATC_20120409.xls 20120409_Id_Results.xls
10 IdATC_20120410.xls 20120410_Id_Results.xls
11 IdATC_20120411.xls 20120411_Id_Results.xls
12 IdATC_20120412.xls 20120412_Id_Results.xls
13 IdATC_20120413.xls 20120413_Id_Results.xls
14 IdATC_20120414.xls 20120414_Id_Results.xls
15 IdATC_20120415.xls 20120415_Id_Results.xls
16 IdATC_20120416.xls 20120416_Id_Results.xls
17 IdATC_20120417.xls 20120417_Id_Results.xls
18 IdATC_20120418.xls 20120418_Id_Results.xls
19 IdATC_20120419.xls 20120419_Id_Results.xls
20 IdATC_20120420.xls 20120420_Id_Results.xls
21 IdATC_20120421.xls 20120421_Id_Results.xls
22 IdATC_20120422.xls 20120422_Id_Results.xls
23 IdATC_20120423.xls 20120423_Id_Results.xls
24 IdATC_20120424.xls 20120424_Id_Results.xls
25 IdATC_20120425.xls 20120425_Id_Results.xls
26 IdATC_20120426.xls 20120426_Id_Results.xls
27 IdATC_20120427.xls 20120427_Id_Results.xls
28 IdATC_20120428.xls 20120428_Id_Results.xls
29 IdATC_20120429.xls 20120429_Id_Results.xls
30 IdATC_20120430.xls 20120430_Id_Results.xls