Опште информације 50% капацитета - 2014

Опште информације о алокационим процедурама у 2014.

Правила за расподелу прекограничних преносних капацитета на границама регулационе области ЈП ЕМС за период 01.01.2014. год. – 31.12.2014. год., 

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на правила

Образац Пријаве за закључење уговора са ЈП ЕМС за период 01.01.2014. – 31.12.2014. године

Образац Захтева за издавање EIC кода

Модел уговора о стицању и коришћењу права на капацитет на границама регулационе области ЈП ЕМС за период 01.01.2014. год. – 31.12.2014. год.

Образац Именовањa ексклузивног прекограничног партнера

Образац за измену података

Списак учесника који могу да учествују у аукцијама на границама регулационе области ЈП ЕМС, за 2014. годину

Оперативна процедура за приступ информационом систему ЈП ЕМС и резервни режим рада за спровођење аукција

Образац Захтева за доделу права на прекогранични преносни капацитет унутар дана за 2014. годину - резервна процедура

Образац Захтева за доделу права на прекогранични преносни капацитет унутар дана за 2014. годину – 23 сата - резервна процедура

Образац Захтева за доделу права на прекогранични преносни капацитет унутар дана за 2014. годину – 25 сати - резервна процедура

Образац Захтевa за трансфер капацитета - резервна процедура

Листа ексклузивних прекограничних партнера

Корисничко упутство за DAMAS систем

Контакт особе