Опште информације – 2014 Бугарска

Годишње и месечне аукције у 2014. години, на граници Србија – Бугарска организује ESO EAD (бугарски оператор преносног система)

 Опште информације о годишњим и месечним аукцијама у 2014. – Бугарска

Аукциона правила за годишње и месечне аукције за доделу преносних капацитета на интерконекцији између регулационих области Електроенергиен Системен Оператор (ЕСО) И ЈП Електромрежa Србије (ЕМС)

 

 Опште информације о дневним аукцијама у 2014. – Бугарска

Правила за дневне аукције за доделу преносних капацитета на граници регулационих ообласти ЈП Електромрежа Србије (“ЕМС”) и Електроенергиен системен оператор ЕАД („ЕСО“) за 2014. годину

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на правила (13.12.2013.)

Регистрациони образац за учешће у дневним аукцијама на српско-бугарској граници

Листа особа за контакт

Календар аукционих процедура за 2014 – граница Србија-Бугарска

“1:1” – Номинације

Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата

Списак учесника који могу да учествују у аукцијама на граници Србија-Бугарска, за 2014. годину