Заједничке аукције – Мађарска архива унутардневних трансакција за 2013. годину - Новембар