Заједничке аукције – Мађарска архива унутардневних трансакција за 2013. годину - Октобар

Унутардневне трансакције

Месец Дан Табеле расположивих преносних капацитета Резултати
Октобар 1 20131001MAVIR_IdATC.xls 20131001_Id_HU_Results.xls
2 20131002MAVIR_IdATC.xls 20131002_Id_HU_Results.xls
3 20131003MAVIR_IdATC.xls 20131003_Id_HU_Results.xls
4 20131004MAVIR_IdATC.xls 20131004_Id_HU_Results.xls
5 20131005MAVIR_IdATC.xls 20131005_Id_HU_Results.xls
6 20131006MAVIR_IdATC.xls 20131006_Id_HU_Results.xls
7 20131007MAVIR_IdATC.xls 20131007_Id_HU_Results.xls
8 20131008MAVIR_IdATC.xls 20131008_Id_HU_Results.xls
9 20131009MAVIR_IdATC.xls 20131009_Id_HU_Results.xls
10 20131010MAVIR_IdATC.xls 20131010_Id_HU_Results.xls
11 20131011MAVIR_IdATC.xls 20131011_Id_HU_Results.xls
12 20131012MAVIR_IdATC.xls 20131012_Id_HU_Results.xls
13 20131013MAVIR_IdATC.xls 20131013_Id_HU_Results.xls
14 20131014MAVIR_IdATC.xls 20131014_Id_HU_Results.xls
15 20131015MAVIR_IdATC.xls 20131015_Id_HU_Results.xls
16 20131016MAVIR_IdATC.xls 20131016_Id_HU_Results.xls
17 20131017MAVIR_IdATC.xls 20131017_Id_HU_Results.xls
18 20131018MAVIR_IdATC.xls 20131018_Id_HU_Results.xls
19 20131019MAVIR_IdATC.xls 20131019_Id_HU_Results.xls
20 20131020MAVIR_IdATC.xls 20131020_Id_HU_Results.xls
21 20131021MAVIR_IdATC.xls 20131021_Id_HU_Results.xls
22 20131022MAVIR_IdATC.xls 20131022_Id_HU_Results.xls
23 20131023MAVIR_IdATC.xls 20131023_Id_HU_Results.xls
24 20131024MAVIR_IdATC.xls 20131024_Id_HU_Results.xls
25 20131025MAVIR_IdATC.xls 20131025_Id_HU_Results.xls
26 20131026MAVIR_IdATC.xls 20131026_Id_HU_Results.xls
27 20131027MAVIR_IdATC.xls 20131027_Id_HU_Results.xls
28 20131028MAVIR_IdATC.xls 20131028_Id_HU_Results.xls
29 20131029MAVIR_IdATC.xls 20131029_Id_HU_Results.xls
30 20131030MAVIR_IdATC.xls 20131030_Id_HU_Results.xls
31 20131031MAVIR_IdATC.xls 20131031_Id_HU_Results.xls