Заједничке аукције – Мађарска архива унутардневних трансакција за 2013. годину - Септембар

Унутардневне трансакције

Месец Дан Табеле расположивих преносних капацитета Резултати
Септембар 1 20130901MAVIR_IdATC.xls 20130901_Id_HU_Results.xls
2 20130902MAVIR_IdATC.xls 20130902_Id_HU_Results.xls
3 20130903MAVIR_IdATC.xls 20130903_Id_HU_Results.xls
4 20130904MAVIR_IdATC.xls 20130904_Id_HU_Results.xls
5 20130905MAVIR_IdATC.xls 20130905_Id_HU_Results.xls
6 20130906MAVIR_IdATC.xls 20130906_Id_HU_Results.xls
7 20130907MAVIR_IdATC.xls 20130907_Id_HU_Results.xls
8 20130908MAVIR_IdATC.xls 20130908_Id_HU_Results.xls
9 20130909MAVIR_IdATC.xls 20130909_Id_HU_Results.xls
10 20130910MAVIR_IdATC.xls 20130910_Id_HU_Results.xls
11 20130911MAVIR_IdATC.xls 20130911_Id_HU_Results.xls
12 20130912MAVIR_IdATC.xls 20130912_Id_HU_Results.xls
13 20130913MAVIR_IdATC.xls 20130913_Id_HU_Results.xls
14 20130914MAVIR_IdATC.xls 20130914_Id_HU_Results.xls
15 20130915MAVIR_IdATC.xls 20130915_Id_HU_Results.xls
16 20130916MAVIR_IdATC.xls 20130916_Id_HU_Results.xls
17 20130917MAVIR_IdATC.xls 20130917_Id_HU_Results.xls
18 20130918MAVIR_IdATC.xls 20130918_Id_HU_Results.xls
19 20130919MAVIR_IdATC.xls 20130919_Id_HU_Results.xls
20 20130920MAVIR_IdATC.xls 20130920_Id_HU_Results.xls
21 20130921MAVIR_IdATC.xls 20130921_Id_HU_Results.xls
22 20130922MAVIR_IdATC.xls 20130922_Id_HU_Results.xls
23 20130923MAVIR_IdATC.xls 20130923_Id_HU_Results.xls
24 20130924MAVIR_IdATC.xls 20130924_Id_HU_Results.xls
25 20130925MAVIR_IdATC.xls 20130925_Id_HU_Results.xls
26 20130926MAVIR_IdATC.xls 20130926_Id_HU_Results.xls
27 20130927MAVIR_IdATC.xls 20130927_Id_HU_Results.xls
28 20130928MAVIR_IdATC.xls 20130928_Id_HU_Results.xls
29 20130929MAVIR_IdATC.xls 20130929_Id_HU_Results.xls
30 20130930MAVIR_IdATC.xls 20130930_Id_HU_Results.xls