Заједничке аукције – Мађарска архива унутардневних трансакција за 2013. годину - Август

Унутардневне трансакције

Месец Дан Табеле расположивих преносних капацитета Резултати
Август 1 20130801MAVIR_IdATC.xls 20130801_Id_HU_Results.xls
2 20130802MAVIR_IdATC.xls 20130802_Id_HU_Results.xls
3 20130803MAVIR_IdATC.xls 20130803_Id_HU_Results.xls
4 20130804MAVIR_IdATC.xls 20130804_Id_HU_Results.xls
5 20130805MAVIR_IdATC.xls 20130805_Id_HU_Results.xls
6 20130806MAVIR_IdATC.xls 20130806_Id_HU_Results.xls
7 20130807MAVIR_IdATC.xls 20130807_Id_HU_Results.xls
8 20130808MAVIR_IdATC.xls 20130808_Id_HU_Results.xls
9 20130809MAVIR_IdATC.xls 20130809_Id_HU_Results.xls
10 20130810MAVIR_IdATC.xls 20130810_Id_HU_Results.xls
11 20130811MAVIR_IdATC.xls 20130811_Id_HU_Results.xls
12 20130812MAVIR_IdATC.xls 20130812_Id_HU_Results.xls
13 20130813MAVIR_IdATC.xls 20130813_Id_HU_Results.xls
14 20130814MAVIR_IdATC.xls 20130814_Id_HU_Results.xls
15 20130815MAVIR_IdATC.xls 20130815_Id_HU_Results.xls
16 20130816MAVIR_IdATC.xls 20130816_Id_HU_Results.xls
17 20130817MAVIR_IdATC.xls 20130817_Id_HU_Results.xls
18 20130818MAVIR_IdATC.xls 20130818_Id_HU_Results.xls
19 20130819MAVIR_IdATC.xls 20130819_Id_HU_Results.xls
20 20130820MAVIR_IdATC.xls 20130820_Id_HU_Results.xls
21 20130821MAVIR_IdATC.xls 20130821_Id_HU_Results.xls
22 20130822MAVIR_IdATC.xls 20130822_Id_HU_Results.xls
23 20130823MAVIR_IdATC.xls 20130823_Id_HU_Results.xls
24 20130824MAVIR_IdATC.xls 20130824_Id_HU_Results.xls
25 20130825MAVIR_IdATC.xls 20130825_Id_HU_Results.xls
26 20130826MAVIR_IdATC.xls 20130826_Id_HU_Results.xls
27 20130827MAVIR_IdATC.xls 20130827_Id_HU_Results.xls
28 20130828MAVIR_IdATC.xls 20130828_Id_HU_Results.xls
29 20130829MAVIR_IdATC.xls 20130829_Id_HU_Results.xls
30 20130830MAVIR_IdATC.xls 20130830_Id_HU_Results.xls
31 20130831MAVIR_IdATC.xls 20130831_Id_HU_Results.xls