Заједничке аукције – Мађарска архива унутардневних трансакција за 2013. годину - Јули

Унутардневне трансакције

Месец Дан Табеле расположивих преносних капацитета Резултати
Јули 1 20130701MAVIR_IdATC.xls 20130701_Id_HU_Results.xls
2 20130702MAVIR_IdATC.xls 20130702_Id_HU_Results.xls
3 20130703MAVIR_IdATC.xls 20130703_Id_HU_Results.xls
4 20130704MAVIR_IdATC.xls 20130704_Id_HU_Results.xls
5 20130705MAVIR_IdATC.xls 20130705_Id_HU_Results.xls
6 20130706MAVIR_IdATC.xls 20130706_Id_HU_Results.xls
7 20130707MAVIR_IdATC.xls 20130707_Id_HU_Results.xls
8 20130708MAVIR_IdATC.xls 20130708_Id_HU_Results.xls
9 20130709MAVIR_IdATC.xls 20130709_Id_HU_Results.xls
10 20130710MAVIR_IdATC.xls 20130710_Id_HU_Results.xls
11 20130711MAVIR_IdATC.xls 20130711_Id_HU_Results.xls
12 20130712MAVIR_IdATC.xls 20130712_Id_HU_Results.xls
13 20130713MAVIR_IdATC.xls 20130713_Id_HU_Results.xls
14 20130714MAVIR_IdATC.xls 20130714_Id_HU_Results.xls
15 20130715MAVIR_IdATC.xls 20130715_Id_HU_Results.xls
16 20130716MAVIR_IdATC.xls 20130716_Id_HU_Results.xls
17 20130717MAVIR_IdATC.xls 20130717_Id_HU_Results.xls
18 20130718MAVIR_IdATC.xls 20130718_Id_HU_Results.xls
19 20130719MAVIR_IdATC.xls 20130719_Id_HU_Results.xls
20 20130720MAVIR_IdATC.xls 20130720_Id_HU_Results.xls
21 20130721MAVIR_IdATC.xls 20130721_Id_HU_Results.xls
22 20130722MAVIR_IdATC.xls 20130722_Id_HU_Results.xls
23 20130723MAVIR_IdATC.xls 20130723_Id_HU_Results.xls
24 20130724MAVIR_IdATC.xls 20130724_Id_HU_Results.xls
25 20130725MAVIR_IdATC.xls 20130725_Id_HU_Results.xls
26 20130726MAVIR_IdATC.xls 20130726_Id_HU_Results.xls
27 20130727MAVIR_IdATC.xls 20130727_Id_HU_Results.xls
28 20130728MAVIR_IdATC.xls 20130728_Id_HU_Results.xls
29 20130729MAVIR_IdATC.xls 20130729_Id_HU_Results.xls
30 20130730MAVIR_IdATC.xls 20130730_Id_HU_Results.xls
31 20130731MAVIR_IdATC.xls 20130731_Id_HU_Results.xls