Заједничке аукције – Мађарска архива унутардневних трансакција за 2013. годину - Јун

Унутардневне трансакције

Месец Дан Табеле расположивих преносних капацитета Резултати
Јун 1 20130601MAVIR_IdATC.xls 20130601_Id_HU_Results.xls
2 20130602MAVIR_IdATC.xls 20130602_Id_HU_Results.xls
3 20130603MAVIR_IdATC.xls 20130603_Id_HU_Results.xls
4 20130604MAVIR_IdATC.xls 20130604_Id_HU_Results.xls
5 20130605MAVIR_IdATC.xls 20130605_Id_HU_Results.xls
6 20130606MAVIR_IdATC.xls 20130606_Id_HU_Results.xls
7 20130607MAVIR_IdATC.xls 20130607_Id_HU_Results.xls
8 20130608MAVIR_IdATC.xls 20130608_Id_HU_Results.xls
9 20130609MAVIR_IdATC.xls 20130609_Id_HU_Results.xls
10 20130610MAVIR_IdATC.xls 20130610_Id_HU_Results.xls
11 20130611MAVIR_IdATC.xls 20130611_Id_HU_Results.xls
12 20130612MAVIR_IdATC.xls 20130612_Id_HU_Results.xls
13 20130613MAVIR_IdATC.xls 20130613_Id_HU_Results.xls
14 20130614MAVIR_IdATC.xls 20130614_Id_HU_Results.xls
15 20130615MAVIR_IdATC.xls 20130615_Id_HU_Results.xls
16 20130616MAVIR_IdATC.xls 20130616_Id_HU_Results.xls
17 20130617MAVIR_IdATC.xls 20130617_Id_HU_Results.xls
18 20130618MAVIR_IdATC.xls 20130618_Id_HU_Results.xls
19 20130619MAVIR_IdATC.xls 20130619_Id_HU_Results.xls
20 20130620MAVIR_IdATC.xls 20130620_Id_HU_Results.xls
21 20130621MAVIR_IdATC.xls 20130621_Id_HU_Results.xls
22 20130622MAVIR_IdATC.xls 20130622_Id_HU_Results.xls
23 20130623MAVIR_IdATC.xls 20130623_Id_HU_Results.xls
24 20130624MAVIR_IdATC.xls 20130624_Id_HU_Results.xls
25 20130625MAVIR_IdATC.xls 20130625_Id_HU_Results.xls
26 20130626MAVIR_IdATC.xls 20130626_Id_HU_Results.xls
27 20130627MAVIR_IdATC.xls 20130627_Id_HU_Results.xls
28 20130628MAVIR_IdATC.xls 20130628_Id_HU_Results.xls
29 20130629MAVIR_IdATC.xls 20130629_Id_HU_Results.xls
30 20130630MAVIR_IdATC.xls 20130630_Id_HU_Results.xls