Заједничке аукције – Мађарска архива унутардневних трансакција за 2013. годину - Мај

Унутардневне трансакције

Месец Дан Табеле расположивих преносних капацитета Резултати
Maj 1 20130501MAVIR_IdATC.xls 20130501_Id_HU_Results.xls
2 20130502MAVIR_IdATC.xls 20130502_Id_HU_Results.xls
3 20130503MAVIR_IdATC.xls 20130503_Id_HU_Results.xls
4 20130504MAVIR_IdATC.xls 20130504_Id_HU_Results.xls
5 20130505MAVIR_IdATC.xls 20130505_Id_HU_Results.xls
6 20130506MAVIR_IdATC.xls 20130506_Id_HU_Results.xls
7 20130507MAVIR_IdATC.xls 20130507_Id_HU_Results.xls
8 20130508MAVIR_IdATC.xls 20130508_Id_HU_Results.xls
9 20130509MAVIR_IdATC.xls 20130509_Id_HU_Results.xls
10 20130510MAVIR_IdATC.xls 20130510_Id_HU_Results.xls
11 20130511MAVIR_IdATC.xls 20130511_Id_HU_Results.xls
12 20130512MAVIR_IdATC.xls 20130512_Id_HU_Results.xls
13 20130513MAVIR_IdATC.xls 20130513_Id_HU_Results.xls
14 20130514MAVIR_IdATC.xls 20130514_Id_HU_Results.xls
15 20130515MAVIR_IdATC.xls 20130515_Id_HU_Results.xls
16 20130516MAVIR_IdATC.xls 20130516_Id_HU_Results.xls
17 20130517MAVIR_IdATC.xls 20130517_Id_HU_Results.xls
18 20130518MAVIR_IdATC.xls 20130518_Id_HU_Results.xls
19 20130519MAVIR_IdATC.xls 20130519_Id_HU_Results.xls
20 20130520MAVIR_IdATC.xls 20130520_Id_HU_Results.xls
21 20130521MAVIR_IdATC.xls 20130521_Id_HU_Results.xls
22 20130522MAVIR_IdATC.xls 20130522_Id_HU_Results.xls
23 20130523MAVIR_IdATC.xls 20130523_Id_HU_Results.xls
24 20130524MAVIR_IdATC.xls 20130524_Id_HU_Results.xls
25 20130525MAVIR_IdATC.xls 20130525_Id_HU_Results.xls
26 20130526MAVIR_IdATC.xls 20130526_Id_HU_Results.xls
27 20130527MAVIR_IdATC.xls 20130527_Id_HU_Results.xls
28 20130528MAVIR_IdATC.xls 20130528_Id_HU_Results.xls
29 20130529MAVIR_IdATC.xls 20130529_Id_HU_Results.xls
30 20130530MAVIR_IdATC.xls 20130530_Id_HU_Results.xls
31 20130531MAVIR_IdATC.xls 20130531_Id_HU_Results.xls