Заједничке аукције – Мађарска архива унутардневних трансакција за 2013. годину - Април

Унутардневне трансакције

Месец Дан Табеле расположивих преносних капацитета Резултати
Април 1 20130401MAVIR_IdATC.xls 20130401_Id_HU_Results.xls
2 20130402MAVIR_IdATC.xls 20130402_Id_HU_Results.xls
3 20130403MAVIR_IdATC.xls 20130403_Id_HU_Results.xls
4 20130404MAVIR_IdATC.xls 20130404_Id_HU_Results.xls
5 20130405MAVIR_IdATC.xls 20130405_Id_HU_Results.xls
6 20130406MAVIR_IdATC.xls 20130406_Id_HU_Results.xls
7 20130407MAVIR_IdATC.xls 20130407_Id_HU_Results.xls
8 20130408MAVIR_IdATC.xls 20130408_Id_HU_Results.xls
9 20130409MAVIR_IdATC.xls 20130409_Id_HU_Results.xls
10 20130410MAVIR_IdATC.xls 20130410_Id_HU_Results.xls
11 20130411MAVIR_IdATC.xls 20130411_Id_HU_Results.xls
12 20130412MAVIR_IdATC.xls 20130412_Id_HU_Results.xls
13 20130413MAVIR_IdATC.xls 20130413_Id_HU_Results.xls
14 20130414MAVIR_IdATC.xls 20130414_Id_HU_Results.xls
15 20130415MAVIR_IdATC.xls 20130415_Id_HU_Results.xls
16 20130416MAVIR_IdATC.xls 20130416_Id_HU_Results.xls
17 20130417MAVIR_IdATC.xls 20130417_Id_HU_Results.xls
18 20130418MAVIR_IdATC.xls 20130418_Id_HU_Results.xls
19 20130419MAVIR_IdATC.xls 20130419_Id_HU_Results.xls
20 20130420MAVIR_IdATC.xls 20130420_Id_HU_Results.xls
21 20130421MAVIR_IdATC.xls 20130421_Id_HU_Results.xls
22 20130422MAVIR_IdATC.xls 20130422_Id_HU_Results.xls
23 20130423MAVIR_IdATC.xls 20130423_Id_HU_Results.xls
24 20130424MAVIR_IdATC.xls 20130424_Id_HU_Results.xls
25 20130425MAVIR_IdATC.xls 20130425_Id_HU_Results.xls
26 20130426MAVIR_IdATC.xls 20130426_Id_HU_Results.xls
27 20130427MAVIR_IdATC.xls 20130427_Id_HU_Results.xls
28 20130428MAVIR_IdATC.xls 20130428_Id_HU_Results.xls
29 20130429MAVIR_IdATC.xls 20130429_Id_HU_Results.xls
30 20130430MAVIR_IdATC.xls 20130430_Id_HU_Results.xls