Заједничке аукције – Мађарска архива унутардневних трансакција за 2013. годину - Март

Унутардневне трансакције

Месец Дан Табеле расположивих преносних капацитета Резултати
Mарт 1 20130301MAVIR_IdATC.xls 20130301_Id_HU_Results.xls
2 20130302MAVIR_IdATC.xls 20130302_Id_HU_Results.xls
3 20130303MAVIR_IdATC.xls 20130303_Id_HU_Results.xls
4 20130304MAVIR_IdATC.xls 20130304_Id_HU_Results.xls
5 20130305MAVIR_IdATC.xls 20130305_Id_HU_Results.xls
6 20130306MAVIR_IdATC.xls 20130306_Id_HU_Results.xls
7 20130307MAVIR_IdATC.xls 20130307_Id_HU_Results.xls
8 20130308MAVIR_IdATC.xls 20130308_Id_HU_Results.xls
9 20130309MAVIR_IdATC.xls 20130309_Id_HU_Results.xls
10 20130310MAVIR_IdATC.xls 20130310_Id_HU_Results.xls
11 20130311MAVIR_IdATC.xls 20130311_Id_HU_Results.xls
12 20130312MAVIR_IdATC.xls 20130312_Id_HU_Results.xls
13 20130313MAVIR_IdATC.xls 20130313_Id_HU_Results.xls
14 20130314MAVIR_IdATC.xls 20130314_Id_HU_Results.xls
15 20130315MAVIR_IdATC.xls 20130315_Id_HU_Results.xls
16 20130316MAVIR_IdATC.xls 20130316_Id_HU_Results.xls
17 20130317MAVIR_IdATC.xls 20130317_Id_HU_Results.xls
18 20130318MAVIR_IdATC.xls 20130318_Id_HU_Results.xls
19 20130319MAVIR_IdATC.xls 20130319_Id_HU_Results.xls
20 20130320MAVIR_IdATC.xls 20130320_Id_HU_Results.xls
21 20130321MAVIR_IdATC.xls 20130321_Id_HU_Results.xls
22 20130322MAVIR_IdATC.xls 20130322_Id_HU_Results.xls
23 20130323MAVIR_IdATC.xls 20130323_Id_HU_Results.xls
24 20130324MAVIR_IdATC.xls 20130324_Id_HU_Results.xls
25 20130325MAVIR_IdATC.xls 20130325_Id_HU_Results.xls
26 20130326MAVIR_IdATC.xls 20130326_Id_HU_Results.xls
27 20130327MAVIR_IdATC.xls 20130327_Id_HU_Results.xls
28 20130328MAVIR_IdATC.xls 20130328_Id_HU_Results.xls
29 20130329MAVIR_IdATC.xls 20130329_Id_HU_Results.xls
30 20130330MAVIR_IdATC.xls 20130330_Id_HU_Results.xls
31 20130331MAVIR_IdATC.xls 20130331_Id_HU_Results.xls