Заједничке аукције – Мађарска архива унутардневних трансакција за 2013. годину - Фебруар

Унутардневне трансакције

Месец Дан Табеле расположивих преносних капацитета Резултати
Фебруар 1 20130201MAVIR_IdATC.xls 20130201_Id_HU_Results.xls
2 20130202MAVIR_IdATC.xls 20130202_Id_HU_Results.xls
3 20130203MAVIR_IdATC.xls 20130203_Id_HU_Results.xls
4 20130204MAVIR_IdATC.xls 20130204_Id_HU_Results.xls
5 20130205MAVIR_IdATC.xls 20130205_Id_HU_Results.xls
6 20130206MAVIR_IdATC.xls 20130206_Id_HU_Results.xls
7 20130207MAVIR_IdATC.xls 20130207_Id_HU_Results.xls
8 20130208MAVIR_IdATC.xls 20130208_Id_HU_Results.xls
9 20130209MAVIR_IdATC.xls 20130209_Id_HU_Results.xls
10 20130210MAVIR_IdATC.xls 20130210_Id_HU_Results.xls
11 20130211MAVIR_IdATC.xls 20130211_Id_HU_Results.xls
12 20130212MAVIR_IdATC.xls 20130212_Id_HU_Results.xls
13 20130213MAVIR_IdATC.xls 20130213_Id_HU_Results.xls
14 20130214MAVIR_IdATC.xls 20130214_Id_HU_Results.xls
15 20130215MAVIR_IdATC.xls 20130215_Id_HU_Results.xls
16 20130216MAVIR_IdATC.xls 20130216_Id_HU_Results.xls
17 20130217MAVIR_IdATC.xls 20130217_Id_HU_Results.xls
18 20130218MAVIR_IdATC.xls 20130218_Id_HU_Results.xls
19 20130219MAVIR_IdATC.xls 20130219_Id_HU_Results.xls
20 20130220MAVIR_IdATC.xls 20130220_Id_HU_Results.xls
21 20130221MAVIR_IdATC.xls 20130221_Id_HU_Results.xls
22 20130222MAVIR_IdATC.xls 20130222_Id_HU_Results.xls
23 20130223MAVIR_IdATC.xls 20130223_Id_HU_Results.xls
24 20130224MAVIR_IdATC.xls 20130224_Id_HU_Results.xls
25 20130225MAVIR_IdATC.xls 20130225_Id_HU_Results.xls
26 20130226MAVIR_IdATC.xls 20130226_Id_HU_Results.xls
27 20130227MAVIR_IdATC.xls 20130227_Id_HU_Results.xls
28 20130228MAVIR_IdATC.xls 20130228_Id_HU_Results.xls