Заједничке аукције – Мађарска архива унутардневних трансакција за 2013. годину - Јануар

Унутардневне трансакције

Месец Дан Табеле расположивих преносних капацитета Резултати
Јануар 1 20130101MAVIR_IdATC.xls 20130101_Id_HU_Results.xls
2 20130102MAVIR_IdATC.xls 20130102_Id_HU_Results.xls
3 20130103MAVIR_IdATC.xls 20130103_Id_HU_Results.xls
4 20130104MAVIR_IdATC.xls 20130104_Id_HU_Results.xls
5 20130105MAVIR_IdATC.xls 20130105_Id_HU_Results.xls
6 20130106MAVIR_IdATC.xls 20130106_Id_HU_Results.xls
7 20130107MAVIR_IdATC.xls 20130107_Id_HU_Results.xls
8 20130108MAVIR_IdATC.xls 20130108_Id_HU_Results.xls
9 20130109MAVIR_IdATC.xls 20130109_Id_HU_Results.xls
10 20130110MAVIR_IdATC.xls 20130110_Id_HU_Results.xls
11 20130111MAVIR_IdATC.xls 20130111_Id_HU_Results.xls
12 20130112MAVIR_IdATC.xls 20130112_Id_HU_Results.xls
13 20130113MAVIR_IdATC.xls 20130113_Id_HU_Results.xls
14 20130114MAVIR_IdATC.xls 20130114_Id_HU_Results.xls
15 20130115MAVIR_IdATC.xls 20130115_Id_HU_Results.xls
16 20130116MAVIR_IdATC.xls 20130116_Id_HU_Results.xls
17 20130117MAVIR_IdATC.xls 20130117_Id_HU_Results.xls
18 20130118MAVIR_IdATC.xls 20130118_Id_HU_Results.xls
19 20130119MAVIR_IdATC.xls 20130119_Id_HU_Results.xls
20 20130120MAVIR_IdATC.xls 20130120_Id_HU_Results.xls
21 20130121MAVIR_IdATC.xls 20130121_Id_HU_Results.xls
22 20130122MAVIR_IdATC.xls 20130122_Id_HU_Results.xls
23 20130123MAVIR_IdATC.xls 20130123_Id_HU_Results.xls
24 20130124MAVIR_IdATC.xls 20130124_Id_HU_Results.xls
25 20130125MAVIR_IdATC.xls 20130125_Id_HU_Results.xls
26 20130126MAVIR_IdATC.xls 20130126_Id_HU_Results.xls
27 20130127MAVIR_IdATC.xls 20130127_Id_HU_Results.xls
28 20130128MAVIR_IdATC.xls 20130128_Id_HU_Results.xls
29 20130129MAVIR_IdATC.xls 20130129_Id_HU_Results.xls
30 20130130MAVIR_IdATC.xls 20130130_Id_HU_Results.xls
31 20130131MAVIR_IdATC.xls 20130131_Id_HU_Results.xls