Заједничке аукције – Мађарска архива унутардневних трансакција за 2012. годину - Децембар

Унутардневне трансакције

Месец Дан Табеле расположивих преносних капацитета Резултати
Децембар 1 20121201MAVIR_IdATC.xls 20121201_Id_HU_Results.xls
2 20121202MAVIR_IdATC.xls 20121202_Id_HU_Results.xls
3 20121203MAVIR_IdATC.xls 20121203_Id_HU_Results.xls
4 20121204MAVIR_IdATC.xls 20121204_Id_HU_Results.xls
5 20121205MAVIR_IdATC.xls 20121205_Id_HU_Results.xls
6 20121206MAVIR_IdATC.xls 20121206_Id_HU_Results.xls
7 20121207MAVIR_IdATC.xls 20121207_Id_HU_Results.xls
8 20121208MAVIR_IdATC.xls 20121208_Id_HU_Results.xls
9 20121209MAVIR_IdATC.xls 20121209_Id_HU_Results.xls
10 20121210MAVIR_IdATC.xls 20121210_Id_HU_Results.xls
11 20121211MAVIR_IdATC.xls 20121211_Id_HU_Results.xls
12 20121212MAVIR_IdATC.xls 20121212_Id_HU_Results.xls
13 20121213MAVIR_IdATC.xls 20121213_Id_HU_Results.xls
14 20121214MAVIR_IdATC.xls 20121214_Id_HU_Results.xls
15 20121215MAVIR_IdATC.xls 20121215_Id_HU_Results.xls
16 20121216MAVIR_IdATC.xls 20121216_Id_HU_Results.xls
17 20121217MAVIR_IdATC.xls 20121217_Id_HU_Results.xls
18 20121218MAVIR_IdATC.xls 20121218_Id_HU_Results.xls
19 20121219MAVIR_IdATC.xls 20121219_Id_HU_Results.xls
20 20121220MAVIR_IdATC.xls 20121220_Id_HU_Results.xls
21 20121221MAVIR_IdATC.xls 20121221_Id_HU_Results.xls
22 20121222MAVIR_IdATC.xls 20121222_Id_HU_Results.xls
23 20121223MAVIR_IdATC.xls 20121223_Id_HU_Results.xls
24 20121224MAVIR_IdATC.xls 20121224_Id_HU_Results.xls
25 20121225MAVIR_IdATC.xls 20121225_Id_HU_Results.xls
26 20121226MAVIR_IdATC.xls 20121226_Id_HU_Results.xls
27 20121227MAVIR_IdATC.xls 20121227_Id_HU_Results.xls
28 20121228MAVIR_IdATC.xls 20121228_Id_HU_Results.xls
29 20121229MAVIR_IdATC.xls 20121229_Id_HU_Results.xls
30 20121230MAVIR_IdATC.xls 20121230_Id_HU_Results.xls
31 20121231MAVIR_IdATC.xls 20121231_Id_HU_Results.xls