Заједничке аукције – Мађарска архива унутардневних трансакција за 2012. годину - Новембар

Унутардневне трансакције

Месец Дан Табеле расположивих преносних капацитета Резултати
Новембар 1 20121101MAVIR_IdATC.xls 20121101_Id_HU_Results.xls
2 20121102MAVIR_IdATC.xls 20121102_Id_HU_Results.xls
3 20121103MAVIR_IdATC.xls 20121103_Id_HU_Results.xls
4 20121104MAVIR_IdATC.xls 20121104_Id_HU_Results.xls
5 20121105MAVIR_IdATC.xls 20121105_Id_HU_Results.xls
6 20121106MAVIR_IdATC.xls 20121106_Id_HU_Results.xls
7 20121107MAVIR_IdATC.xls 20121107_Id_HU_Results.xls
8 20121108MAVIR_IdATC.xls 20121108_Id_HU_Results.xls
9 20121109MAVIR_IdATC.xls 20121109_Id_HU_Results.xls
10 20121110MAVIR_IdATC.xls 20121110_Id_HU_Results.xls
11 20121111MAVIR_IdATC.xls 20121111_Id_HU_Results.xls
12 20121112MAVIR_IdATC.xls 20121112_Id_HU_Results.xls
13 20121113MAVIR_IdATC.xls 20121113_Id_HU_Results.xls
14 20121114MAVIR_IdATC.xls 20121114_Id_HU_Results.xls
15 20121115MAVIR_IdATC.xls 20121115_Id_HU_Results.xls
16 20121116MAVIR_IdATC.xls 20121116_Id_HU_Results.xls
17 20121117MAVIR_IdATC.xls 20121117_Id_HU_Results.xls
18 20121118MAVIR_IdATC.xls 20121118_Id_HU_Results.xls
19 20121119MAVIR_IdATC.xls 20121119_Id_HU_Results.xls
20 20121120MAVIR_IdATC.xls 20121120_Id_HU_Results.xls
21 20121121MAVIR_IdATC.xls 20121121_Id_HU_Results.xls
22 20121122MAVIR_IdATC.xls 20121122_Id_HU_Results.xls
23 20121123MAVIR_IdATC.xls 20121123_Id_HU_Results.xls
24 20121124MAVIR_IdATC.xls 20121124_Id_HU_Results.xls
25 20121125MAVIR_IdATC.xls 20121125_Id_HU_Results.xls
26 20121126MAVIR_IdATC.xls 20121126_Id_HU_Results.xls
27 20121127MAVIR_IdATC.xls 20121127_Id_HU_Results.xls
28 20121128MAVIR_IdATC.xls 20121128_Id_HU_Results.xls
29 20121129MAVIR_IdATC.xls 20121129_Id_HU_Results.xls
30 20121130MAVIR_IdATC.xls 20121130_Id_HU_Results.xls