Заједничке аукције – Мађарска архива унутардневних трансакција за 2012. годину - Октобар

Унутардневне трансакције

Месец Дан Табеле расположивих преносних капацитета Резултати
Октобар 1 20121001MAVIR_IdATC.xls 20121001_Id_HU_Results.xls
2 20121002MAVIR_IdATC.xls 20121002_Id_HU_Results.xls
3 20121003MAVIR_IdATC.xls 20121003_Id_HU_Results.xls
4 20121004MAVIR_IdATC.xls 20121004_Id_HU_Results.xls
5 20121005MAVIR_IdATC.xls 20121005_Id_HU_Results.xls
6 20121006MAVIR_IdATC.xls 20121006_Id_HU_Results.xls
7 20121007MAVIR_IdATC.xls 20121007_Id_HU_Results.xls
8 20121008MAVIR_IdATC.xls 20121008_Id_HU_Results.xls
9 20121009MAVIR_IdATC.xls 20121009_Id_HU_Results.xls
10 20121010MAVIR_IdATC.xls 20121010_Id_HU_Results.xls
11 20121011MAVIR_IdATC.xls 20121011_Id_HU_Results.xls
12 20121012MAVIR_IdATC.xls 20121012_Id_HU_Results.xls
13 20121013MAVIR_IdATC.xls 20121013_Id_HU_Results.xls
14 20121014MAVIR_IdATC.xls 20121014_Id_HU_Results.xls
15 20121015MAVIR_IdATC.xls 20121015_Id_HU_Results.xls
16 20121016MAVIR_IdATC.xls 20121016_Id_HU_Results.xls
17 20121017MAVIR_IdATC.xls 20121017_Id_HU_Results.xls
18 20121018MAVIR_IdATC.xls 20121018_Id_HU_Results.xls
19 20121019MAVIR_IdATC.xls 20121019_Id_HU_Results.xls
20 20121020MAVIR_IdATC.xls 20121020_Id_HU_Results.xls
21 20121021MAVIR_IdATC.xls 20121021_Id_HU_Results.xls
22 20121022MAVIR_IdATC.xls 20121022_Id_HU_Results.xls
23 20121023MAVIR_IdATC.xls 20121023_Id_HU_Results.xls
24 20121024MAVIR_IdATC.xls 20121024_Id_HU_Results.xls
25 20121025MAVIR_IdATC.xls 20121025_Id_HU_Results.xls
26 20121026MAVIR_IdATC.xls 20121026_Id_HU_Results.xls
27 20121027MAVIR_IdATC.xls 20121027_Id_HU_Results.xls
28 20121028MAVIR_IdATC.xls 20121028_Id_HU_Results.xls
29 20121029MAVIR_IdATC.xls 20121029_Id_HU_Results.xls
30 20121030MAVIR_IdATC.xls 20121030_Id_HU_Results.xls
31 20121031MAVIR_IdATC.xls 20121031_Id_HU_Results.xls