Заједничке аукције – Мађарска архива унутардневних трансакција за 2012. годину - Септембар

Унутардневне трансакције

Месец Дан Табеле расположивих преносних капацитета Резултати
Септембар 1 20120901MAVIR_IdATC.xls 20120901_Id_HU_Results.xls
2 20120902MAVIR_IdATC.xls 20120902_Id_HU_Results.xls
3 20120903MAVIR_IdATC.xls 20120903_Id_HU_Results.xls
4 20120904MAVIR_IdATC.xls 20120904_Id_HU_Results.xls
5 20120905MAVIR_IdATC.xls 20120905_Id_HU_Results.xls
6 20120906MAVIR_IdATC.xls 20120906_Id_HU_Results.xls
7 20120907MAVIR_IdATC.xls 20120907_Id_HU_Results.xls
8 20120908MAVIR_IdATC.xls 20120908_Id_HU_Results.xls
9 20120909MAVIR_IdATC.xls 20120909_Id_HU_Results.xls
10 20120910MAVIR_IdATC.xls 20120910_Id_HU_Results.xls
11 20120911MAVIR_IdATC.xls 20120911_Id_HU_Results.xls
12 20120912MAVIR_IdATC.xls 20120912_Id_HU_Results.xls
13 20120913MAVIR_IdATC.xls 20120913_Id_HU_Results.xls
14 20120914MAVIR_IdATC.xls 20120914_Id_HU_Results.xls
15 20120915MAVIR_IdATC.xls 20120915_Id_HU_Results.xls
16 20120916MAVIR_IdATC.xls 20120916_Id_HU_Results.xls
17 20120917MAVIR_IdATC.xls 20120917_Id_HU_Results.xls
18 20120918MAVIR_IdATC.xls 20120918_Id_HU_Results.xls
19 20120919MAVIR_IdATC.xls 20120919_Id_HU_Results.xls
20 20120920MAVIR_IdATC.xls 20120920_Id_HU_Results.xls
21 20120921MAVIR_IdATC.xls 20120921_Id_HU_Results.xls
22 20120922MAVIR_IdATC.xls 20120922_Id_HU_Results.xls
23 20120923MAVIR_IdATC.xls 20120923_Id_HU_Results.xls
24 20120924MAVIR_IdATC.xls 20120924_Id_HU_Results.xls
25 20120925MAVIR_IdATC.xls 20120925_Id_HU_Results.xls
26 20120926MAVIR_IdATC.xls 20120926_Id_HU_Results.xls
27 20120927MAVIR_IdATC.xls 20120927_Id_HU_Results.xls
28 20120928MAVIR_IdATC.xls 20120928_Id_HU_Results.xls
29 20120929MAVIR_IdATC.xls 20120929_Id_HU_Results.xls
30 20120930MAVIR_IdATC.xls 20120930_Id_HU_Results.xls