КОНКУРСИ ЗА РАДНА МЕСТА И СТИПЕНДИЈЕ

РАДНА МЕСТА:

Тренутно немамо отворене позиције за посао.


СТИПЕНДИЈЕ:

Конкурс за стипендирање 10 студената
 
 

 • Електротехничког факултета, Универзитета у Београду
 • Електронског факултета, Универзитета у Нишу
 • Факултета техничких наука, Универзитета у Новом Саду
 • Факултета техничких наука у Чачку, Универзитета у Крагујевцу
 
Са циљем унапређења високошколског образовања у Србији и пружањем финансијске и каријерне подршке успешним и талентованим студентима електроенергетике.
 
 
Право учешћа на конкурсу имају:
 • редовни студенти, смера електроенeргетика, који у школској 2022/2023. години уписују трећу или четврту годину основних студија, а који нису обновили ни једну годину (М/Ж);
 • студенти чија је просечна оцена остварена током досадашњег студирања најмање 8.00;
 • студенти који имају држављанство Републике Србије са сталним боравком на територији Републике Србије.
 
 
Потребна документа за учешће на конкурсу:
 • уверење о уписаној трећој или четвртој години основних студија;
 • потврда да је студент током студирања остварио просек оцена најмање 8.00;
 • фотокопија личне карте (очитана ако је са чипом);
 • фотокопија уверења о држављанству;
 • кратка биографија са контакт подацима (телефон и mail адреса).
 
 
Обавезе студената који се стипендирају:
 • да у року заврши студије;
 • да током периода примања стипендије проведе 16-20 сати месечно у обављању практичних задатака у сарадњи и договору са ментором;
 • да у року од 15 дана од завршетка студирања ЕМС АД достави Уверење о завршеним студијама;
 • да уколико у року од месец дана од завршетка студирања добије понуду ЕМС АД, закључи Уговор о раду и остане у ЕМС АД Београд у трајању од минимум 6 месеци.
 
Обавезе ЕМС АД:
 • исплата стипендије у 10 месечних рата у висини од 25.000,00 РСД по једној рати;
 • обезбеђивање ментора студенту који је у процесу стипендирања.
 
Документацију доставити Сектору за развој људских потенцијала, на адресу: АД „Електромрежа Србије“, Београд, Кнеза Милоша 11 или електронски на адресу hr@ems.rs.
 
Пријаве доставити до: 18.11.2022. год.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.