Ангажована балансна енергија и цена поравнања – архива за 2017. годину

Ангажована балансна енергија и цена поравнања – Децембар 2017.
 

Датум Табеле прелиминарних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања Табеле коначних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања
31.12.2017. прелиминарни коначни
30.12.2017. прелиминарни коначни
29.12.2017. прелиминарни коначни
28.12.2017. прелиминарни коначни
27.12.2017. прелиминарни коначни
26.12.2017. прелиминарни коначни
25.12.2017. прелиминарни коначни
24.12.2017. прелиминарни коначни
23.12.2017. прелиминарни коначни
22.12.2017. прелиминарни коначни
21.12.2017. прелиминарни коначни
20.12.2017. прелиминарни коначни
19.12.2017. прелиминарни коначни
18.12.2017. прелиминарни коначни
17.12.2017. прелиминарни коначни
16.12.2017. прелиминарни коначни
15.12.2017. прелиминарни коначни
14.12.2017. прелиминарни коначни
13.12.2017. прелиминарни коначни
12.12.2017. прелиминарни коначни
11.12.2017. прелиминарни коначни
10.12.2017. прелиминарни коначни
09.12.2017. прелиминарни коначни
08.12.2017. прелиминарни коначни
07.12.2017. прелиминарни коначни
06.12.2017. прелиминарни коначни
05.12.2017. прелиминарни коначни
04.12.2017. прелиминарни коначни
03.12.2017. прелиминарни коначни
02.12.2017. прелиминарни коначни
01.12.2017. прелиминарни коначни


Ангажована балансна енергија и цена поравнања – Новембар 2017.
 
Датум Табеле прелиминарних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања Табеле коначних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања
30.11.2017. прелиминарни коначни
29.11.2017. прелиминарни коначни
28.11.2017. прелиминарни коначни
27.11.2017. прелиминарни коначни
26.11.2017. прелиминарни коначни
25.11.2017. прелиминарни коначни
24.11.2017. прелиминарни коначни
23.11.2017. прелиминарни коначни
22.11.2017. прелиминарни коначни
21.11.2017. прелиминарни коначни
20.11.2017. прелиминарни коначни
19.11.2017. прелиминарни коначни
18.11.2017. прелиминарни коначни
17.11.2017. прелиминарни коначни
16.11.2017. прелиминарни коначни
15.11.2017. прелиминарни коначни
14.11.2017. прелиминарни коначни
13.11.2017. прелиминарни коначни
12.11.2017. прелиминарни коначни
11.11.2017. прелиминарни коначни
10.11.2017. прелиминарни коначни
09.11.2017. прелиминарни коначни
08.11.2017. прелиминарни коначни
07.11.2017. прелиминарни коначни
06.11.2017. прелиминарни коначни
05.11.2017. прелиминарни коначни
04.11.2017. прелиминарни коначни
03.11.2017. прелиминарни коначни
02.11.2017. прелиминарни коначни
01.11.2017. прелиминарни коначни


Ангажована балансна енергија и цена поравнања – Октобар 2017.
 
Датум Табеле прелиминарних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања Табеле коначних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања
31.10.2017. прелиминарни коначни
30.10.2017. прелиминарни коначни
29.10.2017. прелиминарни коначни
28.10.2017. прелиминарни коначни
27.10.2017. прелиминарни коначни
26.10.2017. прелиминарни коначни
25.10.2017. прелиминарни коначни
24.10.2017. прелиминарни коначни
23.10.2017. прелиминарни коначни
22.10.2017. прелиминарни коначни
21.10.2017. прелиминарни коначни
20.10.2017. прелиминарни коначни
19.10.2017. прелиминарни коначни
18.10.2017. прелиминарни коначни
17.10.2017. прелиминарни коначни
16.10.2017. прелиминарни коначни
15.10.2017. прелиминарни коначни
14.10.2017. прелиминарни коначни
13.10.2017. прелиминарни коначни
12.10.2017. прелиминарни коначни
11.10.2017. прелиминарни коначни
10.10.2017. прелиминарни коначни
09.10.2017. прелиминарни коначни
08.10.2017. прелиминарни коначни
07.10.2017. прелиминарни коначни
06.10.2017. прелиминарни коначни
05.10.2017. прелиминарни коначни
04.10.2017. прелиминарни коначни
03.10.2017. прелиминарни коначни
02.10.2017. прелиминарни коначни
01.10.2017. прелиминарни коначни


Ангажована балансна енергија и цена поравнања – Септембар 2017.
 
Датум Табеле прелиминарних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања Табеле коначних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања
30.09.2017. прелиминарни коначни
29.09.2017. прелиминарни коначни
28.09.2017. прелиминарни коначни
27.09.2017. прелиминарни коначни
26.09.2017. прелиминарни коначни
25.09.2017. прелиминарни коначни
24.09.2017. прелиминарни коначни
23.09.2017. прелиминарни коначни
22.09.2017. прелиминарни коначни
21.09.2017. прелиминарни коначни
20.09.2017. прелиминарни коначни
19.09.2017. прелиминарни коначни
18.09.2017. прелиминарни коначни
17.09.2017. прелиминарни коначни
16.09.2017. прелиминарни коначни
15.09.2017. прелиминарни коначни
14.09.2017. прелиминарни коначни
13.09.2017. прелиминарни коначни
12.09.2017. прелиминарни коначни
11.09.2017. прелиминарни коначни
10.09.2017. прелиминарни коначни
09.09.2017. прелиминарни коначни
08.09.2017. прелиминарни коначни
07.09.2017. прелиминарни коначни
06.09.2017. прелиминарни коначни
05.09.2017. прелиминарни коначни
04.09.2017. прелиминарни коначни
03.09.2017. прелиминарни коначни
02.09.2017. прелиминарни коначни
01.09.2017. прелиминарни коначни


Ангажована балансна енергија и цена поравнања – Август 2017.
 
Датум Табеле прелиминарних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања Табеле коначних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања
31.08.2017. прелиминарни коначни
30.08.2017. прелиминарни коначни
29.08.2017. прелиминарни коначни
28.08.2017. прелиминарни коначни
27.08.2017. прелиминарни коначни
26.08.2017. прелиминарни коначни
25.08.2017. прелиминарни коначни
24.08.2017. прелиминарни коначни
23.08.2017. прелиминарни коначни
22.08.2017. прелиминарни коначни
21.08.2017. прелиминарни коначни
20.08.2017. прелиминарни коначни
19.08.2017. прелиминарни коначни
18.08.2017. прелиминарни коначни
17.08.2017. прелиминарни коначни
16.08.2017. прелиминарни коначни
15.08.2017. прелиминарни коначни
14.08.2017. прелиминарни коначни
13.08.2017. прелиминарни коначни
12.08.2017. прелиминарни коначни
11.08.2017. прелиминарни коначни
10.08.2017. прелиминарни коначни
09.08.2017. прелиминарни коначни
08.08.2017. прелиминарни коначни
07.08.2017. прелиминарни коначни
06.08.2017. прелиминарни коначни
05.08.2017. прелиминарни коначни
04.08.2017. прелиминарни коначни
03.08.2017. прелиминарни коначни
02.08.2017. прелиминарни коначни
01.08.2017. прелиминарни коначни


Ангажована балансна енергија и цена поравнања – Јул 2017.
 
Датум Табеле прелиминарних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања Табеле коначних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања
31.07.2017. прелиминарни коначни
30.07.2017. прелиминарни коначни
29.07.2017. прелиминарни коначни
28.07.2017. прелиминарни коначни
27.07.2017. прелиминарни коначни
26.07.2017. прелиминарни коначни
25.07.2017. прелиминарни коначни
24.07.2017. прелиминарни коначни
23.07.2017. прелиминарни коначни
22.07.2017. прелиминарни коначни
21.07.2017. прелиминарни коначни
20.07.2017. прелиминарни коначни
19.07.2017. прелиминарни коначни
18.07.2017. прелиминарни коначни
17.07.2017. прелиминарни коначни
16.07.2017. прелиминарни коначни
15.07.2017. прелиминарни коначни
14.07.2017. прелиминарни коначни
13.07.2017. прелиминарни коначни
12.07.2017. прелиминарни коначни
11.07.2017. прелиминарни коначни
10.07.2017. прелиминарни коначни
09.07.2017. прелиминарни коначни
08.07.2017. прелиминарни коначни
07.07.2017. прелиминарни коначни
06.07.2017. прелиминарни коначни
05.07.2017. прелиминарни коначни
04.07.2017. прелиминарни коначни
03.07.2017. прелиминарни коначни
02.07.2017. прелиминарни коначни
01.07.2017. прелиминарни коначни


Ангажована балансна енергија и цена поравнања – Јун 2017.
 
Датум Табеле прелиминарних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања Табеле коначних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања
30.06.2017. прелиминарни коначни
29.06.2017. прелиминарни коначни
28.06.2017. прелиминарни коначни
27.06.2017. прелиминарни коначни
26.06.2017. прелиминарни коначни
25.06.2017. прелиминарни коначни
24.06.2017. прелиминарни коначни
23.06.2017. прелиминарни коначни
22.06.2017. прелиминарни коначни
21.06.2017. прелиминарни коначни
20.06.2017. прелиминарни коначни
19.06.2017. прелиминарни коначни
18.06.2017. прелиминарни коначни
17.06.2017. прелиминарни коначни
16.06.2017. прелиминарни коначни
15.06.2017. прелиминарни коначни
14.06.2017. прелиминарни коначни
13.06.2017. прелиминарни коначни
12.06.2017. прелиминарни коначни
11.06.2017. прелиминарни коначни
10.06.2017. прелиминарни коначни
09.06.2017. прелиминарни коначни
08.06.2017. прелиминарни коначни
07.06.2017. прелиминарни коначни
06.06.2017. прелиминарни коначни
05.06.2017. прелиминарни коначни
04.06.2017. прелиминарни коначни
03.06.2017. прелиминарни коначни
02.06.2017. прелиминарни коначни
01.06.2017. прелиминарни коначни


Ангажована балансна енергија и цена поравнања – Мај 2017.
 
Датум Табеле прелиминарних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања Табеле коначних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања
31.05.2017. прелиминарни коначни
30.05.2017. прелиминарни коначни
29.05.2017. прелиминарни коначни
28.05.2017. прелиминарни коначни
27.05.2017. прелиминарни коначни
26.05.2017. прелиминарни коначни
25.05.2017. прелиминарни коначни
24.05.2017. прелиминарни коначни
23.05.2017. прелиминарни коначни
22.05.2017. прелиминарни коначни
21.05.2017. прелиминарни коначни
20.05.2017. прелиминарни коначни
19.05.2017. прелиминарни коначни
18.05.2017. прелиминарни коначни
17.05.2017. прелиминарни коначни
16.05.2017. прелиминарни коначни
15.05.2017. прелиминарни коначни
14.05.2017. прелиминарни коначни
13.05.2017. прелиминарни коначни
12.05.2017. прелиминарни коначни
11.05.2017. прелиминарни коначни
10.05.2017. прелиминарни коначни
09.05.2017. прелиминарни коначни
08.05.2017. прелиминарни коначни
07.05.2017. прелиминарни коначни
06.05.2017. прелиминарни коначни
05.05.2017. прелиминарни коначни
04.05.2017. прелиминарни коначни
03.05.2017. прелиминарни коначни
02.05.2017. прелиминарни коначни
01.05.2017. прелиминарни коначни


Ангажована балансна енергија и цена поравнања – Април 2017.
 
Датум Табеле прелиминарних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања Табеле коначних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања
30.04.2017. прелиминарни коначни
29.04.2017. прелиминарни коначни
28.04.2017. прелиминарни коначни
27.04.2017. прелиминарни коначни
26.04.2017. прелиминарни коначни
25.04.2017. прелиминарни коначни
24.04.2017. прелиминарни коначни
23.04.2017. прелиминарни коначни
22.04.2017. прелиминарни коначни
21.04.2017. прелиминарни коначни
20.04.2017. прелиминарни коначни
19.04.2017. прелиминарни коначни
18.04.2017. прелиминарни коначни
17.04.2017. прелиминарни коначни
16.04.2017. прелиминарни коначни
15.04.2017. прелиминарни коначни
14.04.2017. прелиминарни коначни
13.04.2017. прелиминарни коначни
12.04.2017. прелиминарни коначни
11.04.2017. прелиминарни коначни
10.04.2017. прелиминарни коначни
09.04.2017. прелиминарни коначни
08.04.2017. прелиминарни коначни
07.04.2017. прелиминарни коначни
06.04.2017. прелиминарни коначни
05.04.2017. прелиминарни коначни
04.04.2017. прелиминарни коначни
03.04.2017. прелиминарни коначни
02.04.2017. прелиминарни коначни
01.04.2017. прелиминарни коначни


Ангажована балансна енергија и цена поравнања – Март 2017.
 
Датум Табеле прелиминарних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања Табеле коначних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања
31.03.2017. прелиминарни коначни
30.03.2017. прелиминарни коначни
29.03.2017. прелиминарни коначни
28.03.2017. прелиминарни коначни
27.03.2017. прелиминарни коначни
26.03.2017. прелиминарни коначни
25.03.2017. прелиминарни коначни
24.03.2017. прелиминарни коначни
23.03.2017. прелиминарни коначни
22.03.2017. прелиминарни коначни
21.03.2017. прелиминарни коначни
20.03.2017. прелиминарни коначни
19.03.2017. прелиминарни коначни
18.03.2017. прелиминарни коначни
17.03.2017. прелиминарни коначни
16.03.2017. прелиминарни коначни
15.03.2017. прелиминарни коначни
14.03.2017. прелиминарни коначни
13.03.2017. прелиминарни коначни
12.03.2017. прелиминарни коначни
11.03.2017. прелиминарни коначни
10.03.2017. прелиминарни коначни
09.03.2017. прелиминарни коначни
08.03.2017. прелиминарни коначни
07.03.2017. прелиминарни коначни
06.03.2017. прелиминарни коначни
05.03.2017. прелиминарни коначни
04.03.2017. прелиминарни коначни
03.03.2017. прелиминарни коначни
02.03.2017. прелиминарни коначни
01.03.2017. прелиминарни коначни


Ангажована балансна енергија и цена поравнања – Фебруар 2017.
 
Датум Табеле прелиминарних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања Табеле коначних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања
28.02.2017. прелиминарни коначни
27.02.2017. прелиминарни коначни
26.02.2017. прелиминарни коначни
25.02.2017. прелиминарни коначни
24.02.2017. прелиминарни коначни
23.02.2017. прелиминарни коначни
22.02.2017. прелиминарни коначни
21.02.2017. прелиминарни коначни
20.02.2017. прелиминарни коначни
19.02.2017. прелиминарни коначни
18.02.2017. прелиминарни коначни
17.02.2017. прелиминарни коначни
16.02.2017. прелиминарни коначни
15.02.2017. прелиминарни коначни
14.02.2017. прелиминарни коначни
13.02.2017. прелиминарни коначни
12.02.2017. прелиминарни коначни
11.02.2017. прелиминарни коначни
10.02.2017. прелиминарни коначни
09.02.2017. прелиминарни коначни
08.02.2017. прелиминарни коначни
07.02.2017. прелиминарни коначни
06.02.2017. прелиминарни коначни
05.02.2017. прелиминарни коначни
04.02.2017. прелиминарни коначни
03.02.2017. прелиминарни коначни
02.02.2017. прелиминарни коначни
01.02.2017. прелиминарни коначни


Ангажована балансна енергија и цена поравнања – Јануар 2017.
 
Датум Табеле прелиминарних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања Табеле коначних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања
31.01.2017. прелиминарни коначни
30.01.2017. прелиминарни коначни
29.01.2017. прелиминарни коначни
28.01.2017. прелиминарни коначни
27.01.2017. прелиминарни коначни
26.01.2017. прелиминарни коначни
25.01.2017. прелиминарни коначни
24.01.2017. прелиминарни коначни
23.01.2017. прелиминарни коначни
22.01.2017. прелиминарни коначни
21.01.2017. прелиминарни коначни
20.01.2017. прелиминарни коначни
19.01.2017. прелиминарни коначни
18.01.2017. прелиминарни коначни
17.01.2017. прелиминарни коначни
16.01.2017. прелиминарни коначни
15.01.2017. прелиминарни коначни
14.01.2017. прелиминарни коначни
13.01.2017. прелиминарни коначни
12.01.2017. прелиминарни коначни
11.01.2017. прелиминарни коначни
10.01.2017. прелиминарни коначни
09.01.2017. прелиминарни коначни
08.01.2017. прелиминарни коначни
07.01.2017. прелиминарни коначни
06.01.2017. прелиминарни коначни
05.01.2017. прелиминарни коначни
04.01.2017. прелиминарни коначни
03.01.2017. прелиминарни коначни
02.01.2017. прелиминарни коначни
01.01.2017. прелиминарни коначни