Иван Јовићевић

Иван Јовићевић је извршни директор за финансије у Акционарском друштву „Електромрежа Србије”.

У Београду је завршио Гимназију „Свети Сава” и Економски факултет. Професионалну каријеру је почео у компанијама „Декада“ и „ Vecolast“ у којима се бавио пословима увоза, извоза и продаје.

У компанију „Телеком Србија“ долази 2003. године, најпре у Дирекцију за информационе технологије где је био референт, а затим и координатор за комерцијално-финансијске послове. Шеф службе за буџет Дирекције за технику у Дирекцији за економско-финансијске послове постаје крајем 2008. године.

У октобру 2012. године долази на место руководиоца Сектора за план и контролу у ЕМС АД. Ту функцију је обављао до фебруара 2022. године када је именован на позицију извршног директора за финансије.

Похађао је већи број стучних обука, међу којима се издвајају Project management у Лондону и Balanced scorecard, internal audit and cost control у Прагу.