Надица Стојановић

Надица Стојановић је извршни директор за инвестиције и стратегију Акционарског друштва „Електромрежа Србије“, Београд. Дипломирала је на Електротехничком факултету у Београду. Након дипломирања радила је у предузећу за изградњу пословних и стамбених објеката у Москви, Русија. Кратко време је радила као професор у Железничко техничкој школи у Београду. У Електромрежи Србије је од 2001. године, када се запослила као инжењер  у Сектору за инвестиције. Стручни испит за дипломираног инжењера електротехнике енергетског одсека положила је 2004. године. Била је стручни надзор и учествовала у  реализацији пројекта изградње трансформаторске станице „Јагодина 4“. Радила је на инвестиционим пројектима реконструкције и изградње трансформаторских станица и пословима планирања инвестиционих пројеката. Од 2010. године, унапређена је на место шефа  Службе за припрему градње високонапонских постројења у Сектору за инвестиције. Од 2011. је постављена и за руководиоца пројекта изградње трансформаторске станице „Врање 4“. У јануару 2014. године унапређена је у руководиоца Сектора за инвестиције, да би у јануару 2017. године била именована за извршног директора за инвестиције и стратегију.Члан је Инжењерске комореСрбије од 2005. године.

Надица Стојановић је рођена 1971. године у Лесковцу, удата је и мајка је двоје деце.