Опште информације - 2023 - Црна Гора

**Регистрација се врши преко НЕРА апликације**


 

Опште информације о годишњим и месечним аукцијама у 2023. години – Црна Гора
 

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на правила.

Регистрациони формулар

Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата

Списак учесника који могу да учествују у годишњим и месечним аукцијама на граници Црна Гора - Србија, за 2023. годину

 

 
Опште информације о дневним аукцијама у 2023. години – Црна Гора

Правила за дневне аукције за расподелу преносних капацитета на граници регулационих области ЕМС АД Београд и Црногорског електропреносног система а.д.  
 

 
Опште информације о унутардневним алокацијама у 2023. години – Црна Гора

Правила за унутардневну расподелу преносних капацитета на граници регулационих области Црногорског електропреносног система а.д. и ЕМС АД Београд 
 
 
ДАМАС Корисничко упутство 

НЕРА Корисничко упутство