Опште информације - 2023 - Македонија

**Регистрација се врши преко НЕРА апликације**


Годишње и месечне аукције у 2023. години, на граници Македонија - Србија организује МЕПСО (македонски оператор преносног система)


Опште информације о годишњим и месечним аукцијама у 2023. – Македонија

Правила за годишње и месечне аукције за расподелу преносних капацитета између зона трговања ЕМС АД Београд и Македонски електропреносен систем оператор МЕПСО а.д. за 2023. годину (незваничан превод)
 
Дневне аукције и унутардневну расподелу капацитета организује ЕМС АД Београд


Опште информације о дневним аукцијама у 2023. – Македонија

Правила за дневне аукције за расподелу преносних капацитета између зона трговања ЕМС АД Београд и Македонски електропреносен систем оператор МЕПСО а.д. за 2023. годину (незваничан превод)

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на правила.

Регистрациони образац за учешће у дневним аукцијама на македонско-српској граници за 2023. годину (незваничан превод)

Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата

Списак регистрованих учесника на дневним аукцијама на граници Македонија - Србија за 2023. годину

*Почетак регистрације за дневне и унутардневне аукције је 12.12.2022.
 

Опште информације о унутардневним алокацијама у 2023. - Македонија

Правила за расподелу унутардневних преносних капацитета на граници између зона трговања ЕМС АД Београд и Македонски електропреносен систем оператор МЕПСО а.д. за 2023. годину (незваничан превод)

Регистрациони формулар за учешће у поступку расподеле унутардневног капацитета на македонско-српској граници за 2023. годину (незваничан превод)

Списак регистрованих учесника на унутардневним алокационим процесима на граници Македонија - Србија за 2023. годину 

Правила за пријаву прекограничних програма размене између зона трговања ЕМС АД Београд (“ЕМС”) и Македонски електропреносен систем оператор МЕПСО а.д (незваничан превод)

ДАМАС Корисничко упутство 

НЕРА Корисничко упутство

Презентација бидовања на дневним аукцијама и пример дневног xml бида - Подаци за 2019. годину