Опште информације - 2022 - Македонија

Годишње и месечне аукције у 2022. години, на граници Македонија - Србија организује МЕПСО (македонски оператор преносног система)


Опште информације о годишњим и месечним аукцијама у 2022. – Македонија

Правила за годишње и месечне аукције за расподелу преносних капацитета између зона трговања ЕМС АД Београд и Македонски електропреносен систем оператор МЕПСО а.д. за 2022. годину

 
Дневне аукције и унутардневну расподелу капацитета организује ЕМС АД Београд


Опште информације о дневним аукцијама у 2022. – Македонија

Правила за дневне аукције за расподелу преносних капацитета између зона трговања ЕМС АД Београд и Македонски електропреносен систем оператор МЕПСО а.д. за 2022. годину

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на правила

Регистрациони формулар за учешће у дневним аукцијама у 2022. години (незваничан превод) (*Приликом регистрације користити Уговор на енглеском језику, који је објављен на енглеској верзији странице)

Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата - за Дневне аукције (незваничан превод)

Списак регистрованих учесника на дневним аукцијама на граници Македонија - Србија за 2022. годину
 

Опште информације о унутардневним алокацијама у 2022. - Македонија

Правила за расподелу унутардневних преносних капацитета на граници између зона трговања ЕМС АД Београд и Македонски електропреносен систем оператор МЕПСО а.д. за 2022. годину

Регистрациони формулар за унутардневне алокације за 2022. години (незваничан превод)

Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата - за Унутардневне алокације (незваничан превод)

Списак регистрованих учесника на унутардневним алокационим процесима на граници Македонија - Србија за 2022. годину 
 

ДАМАС Корисничко упутство  

Презентација бидовања на дневним аукцијама и пример дневног xml бида - Подаци за 2019. годину