Опште информације - 2022 - Црна Гора

 

Опште информације о годишњим и месечним аукцијама у 2022. години – Црна ГораПравила за годишње и месечне аукције за расподелу преносних капацитета на граници регулационих области ЕМС АД Београд и Црногорског електропреносног система а.д. 

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на правила

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на правила 23.12.2021.

Уговор о учешћу у аукцијама за расподелу права на коришћење преносног капацитета 

Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата

Списак учесника који могу да учествују у годишњим и месечним аукцијама на граници Црна Гора-Србија, за 2022. годину

 
Опште информације о дневним аукцијама у 2022. години – Црна Гора

Правила за дневне аукције за расподелу преносних капацитета на граници регулационих области ЕМС АД Београд и Црногорског електропреносног система а.д.
 

 
Опште информације о унутардневним алокацијама у 2022. години – Црна Гора

Правила за унутардневну расподелу преносних капацитета на граници регулационих области Црногорског електропреносног система а.д. и ЕМС АД Београд
 
 
ДАМАС Корисничко упутство