Опште информације - 2021 – Црна Гора 

Опште информације о годишњим и месечним аукцијама у 2021. години – Црна Гора


Правила за годишње и месечне аукције за расподелу преносних капацитета на граници регулационих области ЕМС АД Београд и Црногорског електропреносног система а.д. 

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на правила

Уговор о учешћу у аукцијама за расподелу права на коришћење преносног капацитета 


Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата

Списак учесника који могу да учествују у годишњим и месечним аукцијама на граници Црна Гора-Србија, за 2021. годину 

 
Опште информације о дневним аукцијама у 2021. години – Црна Гора

Правила за дневне аукције за расподелу преносних капацитета на граници регулационих области ЕМС АД Београд и Црногорског електропреносног система а.д. 
 

 
Опште информације о унутардневним алокацијама у 2021. години – Црна Гора

Правила за унутардневну расподелу преносних капацитета на граници регулационих области Црногорског електропреносног система а.д. и ЕМС АД Београд
 
 
ДАМАС Корисничко упутство