Опште информације - 2021 – Румунија

 Опште информације о годишњим и месечним аукцијама у 2021. години

Годишње и месечне аукције у 2021. години, на граници Румунија - Србија организује Translelectrica S.A.
 
Правила за годишње и месечне алокације за расподелу преносних капацитета на граници између зона трговања ЕМС АД Београд и C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. за 2021. годину 
Опште информације о дневним аукцијама у 2021. години

Дневне аукције у 2021. години, на граници Румунија - Србија организује ЕМС АД Београд
 
Правила за дневне аукције за расподелу међузонских капацитета на граници између зона трговања ЕМС АД Београд („ЕМС“) и C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. („TRANSELECTRICA“) за 2021. годину 

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на правила

Регистрациони формулар за учешће у дневним аукцијама у 2021. години (незваничан превод)

Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата (незваничан превод)

Списак учесника који могу да учествују у аукцијама на граници Србија-Румунија, за 2021. годину
Опште информације о расподели унутардневних преносних капацитета у 2020. години
Расподелу унутардневних преносних капацитета у 2021. години, на граници Румунија - Србија организује 
Translelectrica S.A.
 
Правила за расподелу унутардневних преносних капацитета на граници између зона трговања ЕМС АД Београд („ЕМС“) и C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. („TRANSELECTRICA“). за 2021. годину 

 


ДАМАС Корисничко упутство

Презентација бидовања на дневним аукцијама и пример дневног xml бида - Подаци за 2019. годину