Заједничке аукције – Румунија

Од 2017. године на граници Србија-Румунија се организује заједничка додела права на коришћење расположивих преносних капацитета. Годишње, месечне и унутардневне аукције организује ТRANSELECTRICA, а дневне аукције организује ЕМС.