Објава и резултати месечних аукција - Црна Гора

На граници Србија - Црна Гора се организује заједничка додела права на коришћење расположивих преносних капацитета.

Годишње и месечне аукције организује ЕМС, а дневне аукције и унутардневну доделу организује ЦГЕС.ATC и резултати месечних аукција су објављени на следећем линку:  Објава и резултати месечних аукција